Konferencja Open Polish Science (OPOS)

27 i 28 maja 2021 r. odbędzie się konferencja Open Polish Science, która stanowić ma przestrzeń do debaty na temat rozwoju nauki oraz popularyzacji idei otwartej nauki w Polsce, także w świecie pozaakademickim.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia dotyczące zarówno komunikacji naukowej, jak i prowadzenia badań w sposób otwarty i rzetelny. Podjęte zostaną m.in. tematy replikacji i prerejestracji badań, otwartych danych badawczych, warsztatu naukowca czy internetowej społeczności naukowej.

Organizatorzy piszą: „Naszym celem jest jednak dotarcie nie tylko do osób zajmujących się ideą Open Science, metanauką czy replikowalnością, ale również promowanie nauki w świecie pozaakademickim. W założeniu chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, także spoza naukowego kręgu, by udzielić aktywnej odpowiedzi zarówno na kryzys wzrastającej specjalizacji i niedostępności nauki jak i na problem spadającego do niej zaufania". 

Konferencja jest inicjatywą studencka. Organizatorami są Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki UJ i Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie wydarzenia.

Additional information