Spotkanie OPERAS-PL

17 czerwca 2021 r. odbędzie się spotkanie online OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych", podczas którego omówione zostaną wyzwania, jakie stoją przed naukami humanistycznymi i społecznymi w związku z transformacją cyfrową. Spotkanie będzie również okazją do prezentacji działań europejskiego konsorcjum OPERAS, zrzeszającego 58 instytucji z 17 krajów. Celem OPERAS jest rozwój e-infrastruktury i wspieranie transformacji cyfrowej w naukach humanistycznych i społecznych.

 

W programie wydarzenia znalazły się dwa panele. W pierwszym pt. Otwarta komunikacja w naukach humanistycznych i społecznych: stan, potrzeby, rozwiązania" udział wezmą prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes PAN, dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, pełnomocniczka Rektora PG ds. otwartej nauki, dr Pierre Mounier, założyciel i współkoordynator konsorcjum OPERAS, dyrektor OpenEdition oraz dr Maciej Maryl, dr Magdalena Wnuk i Marta Błaszczyńska z Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Drugi panel pt. Open Access w naukach HS: rozwiązania dla polskiego środowiska" będzie miał charakter warsztatowy i będą mogli wziąć w nim udział uczestnicy spotkania.

Pełnym program dostępny jest na stronie wydarzenia (w serwisie Facebook). Aby wziąć udział w spotkaniu, trzeba zarejestrować się przez formularz

Additional information