Open Science Fair 2021

W dniach 20-23 września 2021 r. odbędzie się konferencja Open Science Fair. Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Fostering local and global open science communities”. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania zasad otwartej nauki, integrowanie i wzmocnienie społeczności skupionych wokół różnych inicjatyw, a także rozpoznanie przestrzeni wspólnych działań i synergii.

Organizatorzy zauważają, że otwarta nauka stoi aktualnie na rozdrożu. Z jednej strony, praktyki otwartej nauki przyjmowane są przez instytucje prowadzące i finansujące badania naukowe, naukowców i usługodawców. Z drugiej zaś, pojawiają się różne modele, które tworzą rozdrobniony ekosystem i stawiają niewielkie kroki w stosunku do tradycyjnego systemu komunikacji naukowej. „Aby umożliwić międzynarodowe i interdyscyplinarne badania, musimy zapewnić interoperacyjność między społecznościami i usługami, jednocześnie zachowując naszą zdolność do wspierania różnorodności przepływów pracy i systemów wiedzy” - piszą organizatorzy.

Open Science Fair jest inicjatywą organizacji OpenAIRE rozwijającej europejską infrastrukturę otwartej nauki. Współorganizatorami tegorocznej edycji są COAR, EIFL, Force11, LA Referencia, LIBER, OPERAS, Sparc oraz Sparc Europe. Informacje na temat konferencji oraz wymogi dotyczące zgłoszeń znaleźć można na stronie wydarzenia

Additional information