Open Science European Conference 2022

W dniach 4-5 lutego 2022 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat otwartej nauki organizowana w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

 

 

„Główne tematy poruszane podczas tej konferencji wpisują się w ramy transformacji ekosystemu badań i innowacji w Europie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przejrzystość badań w zakresie zdrowia, niezbędną transformację systemu ewaluacji badań, przyszłość publikacji naukowych oraz otwarte udostępnianie kodu i oprogramowania wytwarzanego w kontekście naukowym” - zapowiadają organizatorzy. 

Francja realizuje aktualnie drugi plan na rzecz otwartej nauki na lata 2021-2024, który stanowi kontynuację działań zainicjowanych w 2018 roku. Planem objęte są m.in. publikacje naukowe, dane badawcze, oprogramowanie, a także zmiany w systemie ewaluacji nauki. Plan jest ściśle powiązany z europejską polityką naukową, a w kontekście francuskiej prezydencji proponuje uwzględnienie praktyk otwartej nauki w ocenie działalności naukowej. 

Konferencja odbędzie się w Paryżu, ale w internecie dostępna będzie transmisja. Program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie wydarzenia.

 

Additional information