Seminarium projektu EODOPEN dedykowane pamięci Bożeny Bednarek-Michalskiej

20 maja 2022 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbędzie się seminarium „Wokół otwartego bibliotekarstwa” organizowane w ramach projektu EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens).

Wydarzenie dedykowane będzie pamięci zmarłej 5 maja 2021 r. Bożenie Bednarek-Michalskiej, nauczycielki akademickiej, bibliotekarki, kustoszki dyplomowanej działającej na rzecz otwartego dostępu do rezultatów badań naukowych. W rocznicę Jej śmierci pragniemy dedykować Bożenie seminarium naukowe poświęcone tym obszarom tematycznym, w których była szczególnie aktywna zawodowo i w których odnosiła największe sukcesy, przyczyniając się do rozwoju otwartego bibliotekarstwa" - piszą organizatorzy seminarium. 

W ramach wydarzenia omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z otwartą nauką i edukacją oraz zaprezentowany zostanie projekt EODOPEN, którego celem jest digitalizacja i cyfrowe udostępnienie dzieł literackich wydanych w XX i XXI w. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest jednym z partnerów projektu. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2019 r. a Bożena Bednarek-Michalska aktywnie włączyła się w zadania związane z ustalaniem statusu prawnego dzieł wybranych do digitalizacji.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie biblioteki.

Additional information