17th International Digital Curation Conference

W dniach 13-16 czerwca 2022 r. odbędzie się 17. edycja International Digital Curation Conference. Temat przewodni tegorocznej konferencji to “Reusability”, czyli możliwość ponownego wykorzystania danych, która stanowi jedną z zasad FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

 

 

Organizatorzy wydarzenia proponują przyjrzeć się problematyce związanej z ponownym wykorzystaniem danych z różnych perspektyw, uwzględniających m.in. twórców, odbiorców, kuratorów i opiekunów zbiorów danych. W programie konferencji znalazły się m.in. wystąpienia na temat bezpiecznego długotrwałego przechowywania danych i publikacji, wdrażania zasad FAIR w repozytoriach czy różnych narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać badaczy i instytucje w przechowywaniu danych i metadanych w sposób zapewniający możliwość ich ponownego wykorzystania.

Udział w konferencji jest odpłatny. Pełny program oraz formularz rejestracyjny znaleźć można na stronie Digital Curation Centre.

Additional information