Konferencja PUBMET 2022

W dniach 14-16 września 2022 r. odbędzie się 9. edycja międzynarodowej konferencji PUBMET poświęconej komunikacji naukowej w kontekście otwartej nauki.

 

W ramach poszczególnych paneli omawiane będą m.in. nowe inicjatywy i formy wspierania otwartego dostępu, efektywność komunikacji naukowej, sprawiedliwość w otwartej nauce, sposoby angażowania obywateli w inicjatywy naukowe, metody oceny procesu badawczego, rezultatów badań i miejsc publikacji, potencjał mediów w zwiększaniu widoczności rezultatów badań.

W programie konferencji znajduje się również wystąpienie Krzysztofa Siewicza pt. „Library of Science – a case for the nationwide support and development of Open Access journals”, które poświęcone będzie rozwojowi Biblioteki Nauki prowadzonej przez Platformę Otwartej Nauki.

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Zadarze. Pełny program wraz z informacjami organizacyjnymi dostępny jest na stronie konferencji.

Additional information