Tydzień Otwartego Dostępu 2022

W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. 

„Koncentrując się na tegorocznym temacie przewodnim dotyczącym sprawiedliwości klimatycznej, chcemy wspierać nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi” – piszą organizatorzy na stronie inicjatywy

Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, jest okazją do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Tydzień Otwartego Dostępu będzie trwał od 24 do 30 października 2022 r., jednak wydarzenia pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej” można organizować w dowolnym terminie w ciągu całego roku, aby dostosować temat i działania do lokalnego kontekstu.

Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym – każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. W Polsce informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Tygodnia publikowane są na stronie Uwolnij Naukę prowadzonej przez Koalicję Otwartej Edukacji. 

Additional information