EOSC Festival w Polsce

W dniach 24-26 października 2022 r. odbędzie się EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, wydarzenie promujące Europejską Chmurę Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki (Open Science for Better Science).

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, które pełni rolę krajowego przedstawiciela w EOSC Association, stowarzyszeniu instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju EOSC. Celem wydarzenia jest prezentacja EOSC, wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w rozwój tej inicjatywy, promocja EOSC w Polsce oraz zebranie informacji o najlepszych praktykach w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji istotnych dla EOSC.

Wydarzenie będzie miało charakter hybrydowy; odbędzie się w siedzibie NCN w Krakowie oraz online. Stanowi ono część cyklu wydarzeń organizowanych jesienią 2022 r. w różnych krajach Europy. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele EOSC Association, rządów krajów europejskich oraz Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie NCN

Additional information