EOSC Symposium 2022

W dniach 14-17 listopada 2022 r. odbędzie się EOSC Symposium, coroczne spotkanie poświęcone rozwojowi Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (European Open Science Cloud). W tym roku wydarzenie organizowane jest w Pradze w ramach programu czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

EOSC będzie kompleksowym systemem usprawniającym otwarte dzielenie się rezultatami badań oraz korzystanie z usług i infrastruktur służących nauce. Będąc przestrzenią dla nauki, badań i innowacji, ma ułatwiać realizację europejskiej strategii w zakresie danych. Podczas sympozjum dyskutowane będą dotychczasowe osiągnięcia i strategiczne wyzwania oraz priorytety i konkretne działania podejmowane w celu wdrożenia EOSC na poziomie europejskim, krajowym i instytucjonalnym. Wydarzenie będzie okazją do spotkań różnych grup interesariuszy zaangażowanych w rozwój EOSC: rządów europejskich krajów, organizacji finansujących i prowadzących badania, infrastruktur badawczych i dostarczycieli usług oraz społeczności naukowych.

Wydarzenie ma formę stacjonarną, ale sesje plenarne transmitowane będą online. Program sympozjum dostępny jest na stronie wydarzenia.

Additional information