Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat otwartej nauki

W dniach 8-10 lutego 2023 r. odbędzie się 3. edycja konferencji na temat otwartej nauki organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Bibliotece im. Daga Hammarskjölda w Nowym Jorku.

 W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem „Przyspieszenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju, demokratyzacja wyników badań naukowych”, które ma być okazją do dyskusji na temat możliwości i wyzwań związanych z uprawianiem otwartej nauki oraz perspektyw rozwoju otwartej komunikacji naukowej. Organizatorzy wskazali 3 główne tematy: sprawiedliwość w otwartej nauce, reformy systemu publikacji naukowych i wzmocnienie obszarów łączących naukę, polityki publiczne i społeczeństwo. Ponadto, ważnym kontekstem rozmów będą cele zrównoważonego rozwoju, których związek z otwartą nauką omawiano już podczas pierwszej edycji konferencji w 2019 r. Rezultatem prowadzonych wówczas dyskusji był dokument wskazujący na potrzebę budowania globalnych wspólnych zasobów naukowych mających przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie odbędzie się w Nowym Jorku, ale istnieje możliwość uczestnictwa online. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie ONZ

Additional information