Tydzień Otwartej Edukacji 2023

W dniach 6-10 marca 2023 r. odbędzie się 11. edycja międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacji. Celem tej inicjatywy jest promocja otwartych zasobów edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat ruchu otwartej edukacji, a także wymiana doświadczeń w tym obszarze.

Wydarzenie ma charakter społecznościowy; każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkania, kursy i wykłady lub promując otwarte zasoby edukacyjne, czyli powszechnie dostępne materiały (podręczniki, kursy, scenariusze lekcji itp.), udostępniane bezpłatnie i na wolnych licencjach. Planując działania skorzystać można z materiałów promocyjnych udostępnionych na stronie Tygodnia Otwartej Edukacji. 

Tydzień Otwartej Edukacji koordynowany jest przez Open Education Global, organizację non-profit, której misją jest rozwój otwartej edukacji na całym świecie, zwiększenie wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych, polepszenie jakości edukacji oraz rozwijanie współpracy w powyższych obszarach.

Additional information