Open Science Conference 2023

W dniach 27-29 czerwca 2023 r. odbędzie się 10. edycja Open Science Conference.

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i dyskusja na temat praktycznych i technicznych rozwiązań sprzyjających wdrażaniu otwartej nauki, a także najnowszych osiągnięć w światowym ruchu na rzecz otwartej nauki.

Organizatorzy zwracają uwagę na przykład na apele o otwarte udostępnianie rezultatów badań formułowane w odpowiedzi na globalne kryzysy czy na aktualne dyskusje na temat relacji pomiędzy otwartą nauką, edukacją obywatelską w zakresie nauki i równym dostępem do wiedzy. W programie konferencji znalazły się wykłady, warsztaty oraz sesje networkingowe.

Udział w konferencji jest odpłatny (opłata wynosi 50 euro). Pełny program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia.

Additional information