Tydzień Otwartego Dostępu 2024 pod hasłem “Społeczność ponad komercjalizacją”

W dniach 21–27 października 2024 r. odbędzie się Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu. Ubiegłoroczny temat przewodni  "Społeczność ponad komercjalizacją"  będzie kontynuowany w tej edycji.

 

 

Zagadnienia poruszane w zeszłorocznej odsłonie wydarzenia w tym roku są jeszcze bardziej aktualne, dlatego po raz pierwszy zdecydowano się na kontynuację rozpoczętych rok wcześniej dyskusji. Organizatorzy podkreślają, że otwarte publikowanie powinno jak najlepiej służyć interesom społecznym i środowisku akademickiemu oraz przeciwdziałać czerpaniu zysków z publicznie finansowanej działalności naukowej przez sektor prywatny.

Na stronie openaccessweek.org będą pojawiać się informacje na temat tegorocznych wydarzeń. Każdy może włączyć się w obchody, organizując własne działania promocyjne, spotkania i wykłady, dostosowując je do potrzeb lokalnej społeczności.

Additional information