Warsztaty European Research Council – zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

W dniach 18–19 września European Research Council organizuje w Brukseli dwudniowe warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z przechowywaniem danych badawczych, zarządzaniem nimi oraz ich udostępnianiem. Do udziału zaproszeni są nie tylko grantobiorcy ERC, ale także inni badacze, jak również reprezentanci uczelni oraz instytucji finansujących badania naukowe, wydawcy oraz osoby odpowiedzialne za opracowanie polityk w tym zakresie.

Problematyka danych badawczych zostanie omówiona m.in. w odniesieniu do wybranych obszarów wiedzy, jak nauki ścisłe, przyrodnicze czy humanistyczne.

Więcej informacji na witrynie ERC. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

 

 

Additional information