"Otwarty dostęp" Petera Subera w polskiej wersji językowej

Ukazało się polskie tłumaczenie "Otwartego dostępu" Petera Subera – angielskiego filozofa i eksperta w zakresie otwartości w nauce. Prezentowana praca stanowi zwięzłe i przejrzyste omówienie naczelnych kwestii związanych z otwartym dostępem do treści naukowych. Doskonale służy jako wprowadzenie do otwartości i dostarcza wielu argumentów na rzecz tej idei.

Książka, opublikowana w serii "Biblioteka CeON", została przełożona przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW. Jest dostępna na licencji CC-BY-NC w trzech różnych formatach.

Można ją pobrać na stronie Platformy Otwartej Nauki.

Polska wersja "Otwartego dostępu" jest zarazem jego pierwszym kompletnym przekładem.

Additional information