Koalicja na rzecz rozwoju ewaluacji nauki

Z końcem września 2022 r. działalność rozpoczęła Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) powołana w celu zmiany systemu ewaluacji badań naukowych. Koalicja powstała w rezultacie zawartego w lipcu 2022 r. porozumienia, które było odpowiedzią na wcześniejszy apel Komisji Europejskiej (o inicjatywach tych pisaliśmy w serwisie Otwarta Nauka). Propozycje zmian systemu ewaluacji poparło ponad 350 organizacji z ponad 40 krajów, a do zespołu koordynującego  prace nad dokumentem  należeli przedstawiciele Science Europe i European University Association oraz Karen Stroobants, badaczka zajmująca się ewaluacją nauki, która pełniła rolę konsultantki.

Koalicja przyjęła zobowiązania zawarte w 10 punktach porozumienia, uwzględniającego także otwartą naukę i jej wpływ na jakość badań. W dokumencie podkreślono w szczególności potrzebę zapewnienia powszechnego dostępu do metod i wyników, co ułatwia weryfikację i replikację badań, a także ponowne wykorzystanie rezultatów badań. Zauważono także, że otwartość sprzyja nawiązywaniu współpracy zarówno w ramach środowiska naukowego, jak i poza nim, co z kolei ma wpływ na innowacje w zakresie technologii oraz większe oddziaływanie nauki na kwestie ekonomiczne, kulturowe i społeczne. Więcej informacji na temat działań na rzecz zmiany systemu ewaluacji znaleźć można na stronie koalicji.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information