UNESCO publikuje Open Science Toolkit

UNESCO opracowało zestaw przewodników i wytycznych, które mają ułatwić instytucjom naukowym i wydawcom wdrażanie przyjętych w 2021 r. rekomendacji w zakresie otwartej nauki. Dokument wyznacza wspólne cele, podstawy i standardy otwartej nauki, m.in. w zakresie otwartego dostępu do rezultatów badań w postaci publikacji naukowych i danych badawczych, otwartych zasobów edukacyjnych, oprogramowania open source, open hardware, otwartej infrastruktury czy różnych sposobów angażowania obywateli w naukę i uwzględniania innych systemów wiedzy (o dokumencie pisaliśmy w naszym serwisie).

Przewodniki dotyczą m.in. potencjału rozwojowego otwartej nauki, polityk otwartości, finansowania otwartej nauki oraz wzmocnienia infrastruktury służącej do otwartego udostępniania rezultatów badań. Publikacje uwzględniają promocję wspólnego rozumienia otwartej nauki oraz wskazówki dotyczące wdrażania rozwiązań zgodnych z rekomendacjami i standardami UNESCO. W zestawie dokumentów znalazły się także kierowane do uniwersytetów i wydawców broszury z listami kontrolnymi działań w zakresie:  

  • promowania wspólnego rozumienia otwartej nauki, 
  • kształtowania polityki sprzyjającej otwartej nauce,
  • inwestowania w infrastrukturę otwartej nauki, usługi i budowanie potencjału otwartej nauki,
  • transformacji kultury naukowej i tworzenia zachęt sprzyjających otwartej nauce,
  • promowania innowacyjnych podejść do otwartej nauki na różnych etapach procesu badawczego,
  • promowania międzynarodowej współpracy w zakresie otwartej nauki.

Informacje na temat rekomendacji oraz działań grup roboczych znaleźć można na stronie UNESCO.  

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information