Rok otwartej nauki w Stanach Zjednoczonych

Biuro Polityki Nauki i Technologii Białego Domu ogłosiło rok 2023 Rokiem Otwartej Nauki oraz zainicjowało nowy program, którego celem jest wspieranie badań naukowych prowadzonych w sposób otwarty i sprawiedliwy. Działania na rzecz otwartego udostępniania rezultatów badań obejmować będą rozwijanie krajowej polityki otwartej nauki, zapewnienie dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych, przyspieszenie odkryć i innowacji, zwiększenie społecznego zaufania do nauki i uwzględnianie w badaniach zasad sprawiedliwości.

Zgodnie z definicją przyjętą przez Biały Dom i amerykańską Narodową Radę Nauki i Techniki otwarta nauka to „zasada i praktyka zapewniania dostępu do rezultatów i procesów badawczych dla wszystkich, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych kultur, zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności oraz wspieraniu współpracy, możliwości replikacji badań i równości”.

W sierpniu ubiegłego roku administracja USA opublikowała skierowane do agencji rządowych wytyczne w zakresie otwartej nauki (pisaliśmy o nich w naszym serwisie), w których zalecono m.in. jak najszybsze zaktualizowanie polityk otwartości, aby zapewnić szybki i bezpłatny dostęp do publikacji i powiązanych z nimi danych badawczych, a także ustanowienie transparentnych procedur zapewniających integralność i rzetelność informacji o badaniach.

W tym roku agencje badawcze mają przedstawić aktualizacje polityk zgodnie z poniższym harmonogramem: do 21 lutego plany zgłosić mają agencje, których roczne wydatki na badania i rozwój przekraczają 100 milionów dolarów, a do 20 sierpnia - jednostki z mniejszym budżetem.

W ramach powyższych działań uruchomiony został także serwis umożliwiający przeszukiwanie ponad 60 baz danych i ponad 2200 stron internetowych z naukowymi zasobami federalnych agencji badawczych. W serwisie znajdują się także aktualne informacje na temat polityk otwartości poszczególnych agencji. Więcej informacji na temat zaplanowanych działań znaleźć można na stronie Białego Domu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information