Wywiad z ministrem Włodzisławem Duchem

W sekcji Rozmowy publikujemy obszerny wywiad, którego profesor Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udzielił Otwartej Nauce.

Raport "Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza"

Raport zawiera omówienie krajowej infrastruktury otwartej nauki wraz z jej kontekstem instytucjonalnym, analizę prawnych i społecznych aspektów tego zjawiska, jak również prezentację wyników badań polskich czasopism i naukowców przeprowadzonych specjalnie na potrzeby omawianej publikacji.

Czy polskie repozytoria są widoczne w sieci?

W sekcji Analizy publikujemy kolejny materiał. Tym razem Tomasz Lewandowski w obszernym artykule zatytułowanym Google Scholar a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce bada, w jakim stopniu narzędzia Google dostrzegają polskie repozytoria.

Additional information