Finansowanie pograntowych publikacji z FP7

W maju br. rozpoczęto pilotaż dotyczący pograntowych publikacji powstałych w projektach badawczych finansowanych w 7. Programie Ramowym (FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot). Pilotaż, uruchomiony przez Komisję Europejską, pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do opublikowania artykułu, rozdziału książki lub monografii naukowej w otwartym dostępie, o ile dany materiał pochodzi z projektów już zakończonych, których budżety zostały zamknięte, i w związku z tym nie ma możliwości pokrycia opłat za publikację ze środków samego projektu. Pilotaż jest realizowany w ramach OpenAIRE 2020 i dotyczy przede wszystkim publikacji powstałych w badaniach sfinansowanych z 7 Programu Ramowego, choć uwzględniane są także projekty dotowane przez ERC oraz granty "Maria Skłodowska-Curie".

Zasady uczestnictwa w pilotażu:

 • Do udziału zgłaszać się mogą projekty, które dobiegły końca nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.
 • Każdy, kto spełnia wszystkie warunki wstępne, automatycznie uzyskuje dofinansowanie, aż do wyczerpania środków (nie ma żadnej oceny / selekcji publikacji).
 • Jeden projekt może otrzymać środki na publikację co najwyżej 3 prac naukowych (artykułów naukowych, w tym także software papers i data papers, rozdziałów książkowych, monografii naukowych).
 • Limity finansowe: maksymalnie 2000 EUR w przypadku artykułu lub rozdziału i 6000 EUR w przypadku monografii (są to kwoty ostateczne – wszelkie dodatkowe koszty, jak ewentualny VAT, opłaty za kolorowe ilustracje itp. muszą zostać do nich wliczone).
 • Zgłoszenie powinno się odbyć po zaakceptowaniu publikacji przez czasopismo / wydawnictwo, jednak koniecznie przed wystawieniem faktury – w sytuacji uzyskania finansowania musi być ona wystawiona na OpenAIRE.

Wymagania co do publikacji:

 • Uwzględniane są tylko publikacje w czasopismach w pełni otwartych (czasopisma hybrydowe nie będą opłacane).
 • Czasopismo musi posiadać udokumentowany proces recenzowania (powinno być zarejestrowane w bazie DOAJ lub podobnej, ewentualnie proces peer-review może być opisany na stronie).
 • Publikacja musi zostać udostępniona na otwartej licencji (spełniającej kryteria Open Content License), zalecane są licencje CC-BY i CC-BY-SA. Informacja o rodzaju nadanej licencji prawnej musi się znaleźć w metadanych publikacji. W drodze wyjątku w trakcie pierwszego roku trwania pilotażu uwzględniane będą też monografie na licencji CC-BY-NC.
 • Publikacja w formacie PDF/A oraz co najmniej jednym formacie czytelnym maszynowo musi być po opublikowaniu zdeponowana w którymś z repozytoriów widocznych w OpenAIRE (np. Zenodo albo CeON).
 • Publikacja musi uzyskać stabilny identyfikator, np. DOI, jeszcze przed wystawieniem faktury.
 • Publikacja musi zawierać informację o tym, gdzie i w jakiej formie dostępne są powiązane z nią dane i materiały badawcze.

Wszystkie potrzebne informacje na temat pilotażu można znaleźć na stronach OpenAIRE:

 

Zapraszamy również do lektury zamieszczonego w naszym serwisie wywiadu z Natalią Manola z OpenAIRE, z którego można dowiedzieć się więcej na temat działalności tego projektu, jak również do obejrzenia rozmowy z Jeanem-Claude'em Burgelmanem z Komisji Europejskiej, który opowiedział Otwartej Nauce o głównych celach polityki naukowej UE w kontekście otwartości w badaniach.

Additional information