Open Science Conference w Berlinie

19 marca rozpocznie się w Berlinie Międzynarodowa Konferencja Open Science organizowana przez Leibniz Research Alliance Science 2.0. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat ruchu otwartej nauki, który w ostatnich latach zyskuje coraz większe znaczenie.

Organizatorzy zauważają, że pomimo popularności niektórych inicjatyw „(…) wdrożenie praktyk otwartej nauki jako naturalnego elementu codziennej pracy badawczej wciąż jest olbrzymim wyzwaniem. Co więcej, otwarta nauka mierzy się z negatywnymi zjawiskami takimi jak drapieżne wydawnictwa, które przyciągają uwagę opinii publicznej”.

 

 

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą m.in. europejskiej infrastruktury otwartej nauki i takich inicjatyw jak European Open Science Cloud (EOSC) czy Open Science Monitor. W osobnym panelu zaprezentowany zostanie raport „Future of Scholarly Publishing and Scholarly Communication” oraz odbędzie się dyskusja z udziałem autorów (o raporcie pisaliśmy na blogu serwisu Otwarta Nauka).

Pełny program dostępny jest na stronie konferencji.

Additional information