Wywiad z przewodniczącym KRASP

W 8. odcinku cyklu Rozmowy Otwartej Nauki przedstawiamy wywiad z profesorem Wiesławem Banysiem rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, który – obok ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk – objął nasz serwis honorowym patronatem.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych nagrań z cyklu.

 

Wśród nich m.in. wywiady z wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego  prof. Włodzisławem Duchem, rektorem Politechniki Wrocławskiej  prof. Tadeuszem Więckowskim, twórcą Public Knowledge Project prof. Johnem Willinskim, czy przewodniczącym grupy roboczej ds. otwartego dostępu przy European Research Council prof. Nicholasem Cannym.

Additional information