Druga edycja konferencji CopyCamp już 1 października

1 października w warszawskim kinie Muranów odbędzie się druga edycja konferencji CopyCamp. Wydarzenie jest częścią projektu Prawo Kultury, którego celem jest lepsze rozumienie prawa autorskiego oraz promowanie wolnych licencji.

Problematyka tegorocznego spotkania będzie dotyczyła m.in. praktycznych rozwiązań dla sektora kreatywnego, prawa autorskiego w perspektywie socjologicznej, ekonomicznej i antropologicznej, a także zagadnień związanych z prawem polskim w kontekście ustawodawstwa międzynarodowego.

Wśród prelegentów m.in. dr Krzysztof Siewicz z Centrum Otwartej Nauki, który spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy nauka potrzebuje prawa autorskiego.
Gościem specjalnym CopyCamp 2013 będzie profesor Eben Moglen z nowojorskiego Uniwersytetu Columbia, założyciel Software Freedom Law Center i współtwórca licencji GNU GPL.
Organizatorami są Fundacja Nowoczesna Polska wraz z Koalicją Otwartej Edukacji.

ICM objęło konferencję patronatem merytorycznym.

Program konferencji jest dostępny tutaj.

Izba Gmin krytykuje brytyjski rząd za wybór złotej drogi

W raporcie przygotowanym przez Business, Innovation and Skills Committee Izba Gmin krytykuje brytyjski rząd za nieuzasadnione uprzywilejowanie złotej drogi otwartego dostępu (publikowanie w czasopismach wydawanych w modelu otwartym). Komisja parlamentarna uznała, że rządowy projekt nie dostrzega korzyści płynących z wykorzystania zielonej drogi (udostępnianie w repozytoriach uczelnianych), szczególnie w okresie przejściowym koniecznym dla efektywnego wdrożenia polityki otwartego dostępu w Zjednoczonym Królestwie. Przewodniczący komisji Adrian Bailey zauważył, że w sytuacji, gdy uniwersytety borykają się z poważnymi kłopotami finansowymi, nie do przyjęcia jest taka polityka rządu, która zmuszałaby uczelnie z jednej strony do opłacania subskrypcji za czasopisma, z drugiej zaś do ponoszenia kosztów opracowania artykułów do publikacji.

Konwergencja tematem SPARC 2014 Open Access Meeting

Problematyka konwergencji w obszarach otwartego dostępu, otwartych danych oraz otwartych zasobów edukacyjny będzie tematem kolejnego Open Access Meeting organizowanego przez SPARC w dniach 3-4 marca 2014 roku w Kansas City. Obserwując dynamiczny rozwój tych trzech dziedzin, organizatorzy dostrzegają zbieżności i współzależności w działaniach podejmowanych w ich obrębie oraz wskazują na potrzebę wytyczenia szlaku dla przyszłej współpracy między reprezentującymi je środowiskami. Do udziału w spotkaniu zapraszają naukowców, wydawców, bibliotekarzy, studentów, a także wszystkich zainteresowanych szerokim zastosowaniem idei otwartości.

IX edycja konferencji CPI "Badania naukowe" poświęcona nowym procedurom awansów w świecie nauki

17 września w Warszawie odbędzie się IX edycja konferencji organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki w cyklu "Badania naukowe", w tym roku zatytułowana "Nowe procedury awansów naukowych - stan prawny od 1 października 2013 r." W programie wykłady poświęcone m.in. konieczności zmiany modelu awansu naukowego, organizacji prac badawczych oraz finansowania nauki, aspektom prawnym nowych procedur awansów naukowych, a także problemom związanym z oceną dorobku naukowego.

W dwóch wystąpieniach omówione zostaną zagadnienia związane z bibliometrią i oceną aktywności badaczy w internecie, jak również najnowsze trendy w rozwoju alternatywnych metryk.

Szczegółowe informacje organizacyjne są dostępne tutaj.

CeON jest patronem medialnym konferencji.

Liczba rekordów w wyszukiwarce BASE przekroczyła 50 milionów

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - największa internetowa wyszukiwarka publikacji naukowych udostępnianych w modelu otwartym - indeksuje już ponad 50 mln rekordów z różnych dziedzin nauki. BASE gromadzi dane z ponad 2 700 repozytoriów naukowych na całym świecie. Przyrost nowych rekordów w roku 2013 wyniósł 10 mln. Tak dynamiczny rozwój BASE wskazuje - zdaniem COAR - na wzrost znaczenia repozytoriów w ruchu otwartego dostępu. Przestają one ograniczać się do przechowywania prac dyplomowych i preprintów, a stają się platformami kompleksowo służącymi otwartej nauce, pozwalając na udostępnianie książek, zbiorów artykułów oraz danych badawczych.

Additional information