Open Access Week 2013 w Polsce

Szósta edycja Open Access Week - globalnego wydarzenia promującego idee otwartości w nauce i edukacji - odbywa się w tym roku pod hasłem redefiniowania wpływu (redefining impact).

Na całym świecie imprezie towarzyszy szereg konferencji, seminariów, szkoleń i dyskusji. Także w Polsce Tydzień Otwartego Dostępu będzie obfitował w wiele ważnych wydarzeń. O części z nich informowaliśmy ostatnio na naszym blogu.

Więcej na temat pozostałych wydarzeń organizowanych w kraju można znaleźć w serwisie EBIB.

CeON podczas Open Access Week 2013

Tegoroczny Open Access Week odbywający się w dniach 21–27 października to, jak co roku, czas licznych konferencji i spotkań. Będą w nich brali udział także pracownicy CeON, którzy na co dzień zajmują się tematyką otwartego dostępu.

Na Uniwersytecie w Białymstoku 21 października dr Krzysztof Siewicz wygłosi wykład Otwarty dostęp do publikacji naukowych - kwestie prawne.

Dzień później Wojciech Fenrich zaprezentuje w Łodzi wystąpienie Co otwarty dostęp mógłby zmienić w funkcjonowaniu systemów raportowania? Przypadek systemu POL-index, a Dominika Czerniawska przedstawi temat Otwarty dostęp do treści naukowych - nowe wyzwania, nowe paradygmaty, nowe rozwiązania.Spotkanie propagujące ideę otwartego dostępu organizowane jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego już po raz czwarty.

W Gliwicach w dniach 24–25 października odbędzie się konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie. W trakcie konferencji Jakub Szprot przybliży uczestnikom kwestie związane z Podstawowymi aspektami funkcjonowania otwartego repozytorium instytucjonalnego.

Przypominamy także o organizowanych przez CeON 22 października w Warszawie warsztatach dotyczących promocji otwartego dostępu.

Gorąco zapraszamy do udziału w wydarzeniach towarzyszących Open Access Week 2013.

Warsztaty dla doktorantów i studentów: Open Access. Wstęp wolny do nauki

W dniach 18-19 października 2013 roku w Warszawie odbędą się warsztaty Open Access. Wstęp wolny do nauki adresowane do studentów i doktorantów chcących lepiej zrozumieć możliwości, jakie daje im otwarta nauka.

Głównym celem warsztatów jest stworzenie grupy młodych naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, którzy aktywnie promowaliby idee otwartości w swoich macierzystych środowiskach.  Uczestnicy, wspomagani przez ekspertów, spróbują wypracować strategie otwierania publikacji naukowych, które będą mogli praktycznie zastosować na swoich uczelniach.

Organizatorem warsztatów jest Centrum Cyfrowe: Projekt Polska we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oxford University Press testuje otwartą humanistykę

Największe wydawnictwo uniwersyteckie na świecie - Oxford University Press - dołączyło do pięciu prestiżowych wydawnictw naukowych biorących udział w OAPEN-UK, projekcie badawczym mającym na celu pozyskiwanie i rozpowszechnianie sprawdzonych danych na temat zastosowania otwartego dostępu w naukach humanistycznych i społecznych.

Pomysłodawcy projektu, zdając sobie sprawę ze zmian w procesie publikacji związanych z upowszechnianiem się otwartości nie tylko w obrębie nauk ścisłych, ale także w humanistyce, pragną dostarczyć wszystkim zainteresowanym stronom, a więc zarówno autorom, jak i wydawcom czy grantodawcom, kompetentnych informacji w tym zakresie.

Istota projektu polega na porównaniu wyników sprzedaży, wykorzystania i cytowania losowo wybranych tytułów książek, które dotyczą podobnej tematyki, zostały opublikowane w tym samym okresie i mają podobną objętość, a z których jedna część została wydana zarówno w modelu tradycyjnym, jak i udostępniona w trybie otwartym, podczas gdy druga dostępna jest jedynie w modelu odpłatnym.

Więcej informacji tutaj.

Warsztaty dotyczące promocji otwartego dostępu

Centrum Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na warsztaty "Otwarty dostęp – szansa czy konieczność? Jak promować otwarty dostęp do treści naukowych".

Temat otwartego dostępu do treści naukowych jest podejmowany coraz częściej -  zarówno wśród samych naukowców, jak i osób odpowiedzialnych za politykę naukową. Szerokie upowszechnienie tej formy dystrybucji treści naukowych wymaga jednak podjęcia wielu działań, zarówno systemowych czy związanych ze stworzeniem i rozbudową infrastruktury, jak i - równie ważnych - edukacyjnych i promocyjnych.

Skuteczne wprowadzenie nowego modelu komunikacji naukowej będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wytycznym i dyrektywom będzie towarzyszyło głębokie przekonanie środowiska naukowego, że warto dzielić się efektami pracy naukowej, a otwarty dostęp jest modelem, do którego zmierza komunikacja naukowa na świecie.

Centrum Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na warsztaty obejmujące następujące tematy:

- jak budować w środowisku naukowym świadomość znaczenia otwartego dostępu;
- w jaki sposób mówić o otwartym dostępie, aby efektywnie przekonywać do korzyści wynikających z tego modelu;
- jak przełamywać bariery i rozwiewać wątpliwości;
- jakie narzędzia i kanały komunikacji wykorzystywać, aby osiągać najlepsze efekty.

Zaproszenie kierujemy do osób, które są zainteresowane tematyką otwartego dostępu i chciałyby w aktywny sposób promować otwarte rozwiązania w swoim otoczeniu.

Warsztaty odbędą się 22 października 2013 roku w sali seminaryjnej ICM, ul. Prosta 69, IV piętro (wejście od ulicy Prostej), w godzinach 11.00 -15.00.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15 października 2013 roku.O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane zostaną o tym powiadomione e-mailowo lub telefonicznie. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Additional information