Ponad 200 polskich czasopism naukowych w otwartym dostępie na platformie ICM

Zbiór polskich czasopism naukowych udostępnianych online w prowadzonej przez Centrum Otwartej Nauki Bibliotece Nauki przekroczył już 200 tytułów. CeON we współpracy z wydawcami oferuje w otwartym dostępie szeroki wybór publikacji z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, społecznych, matematycznych i technicznych. Zbiór tytułów jest sukcesywnie poszerzany.

Piąta edycja międzynarodowej konferencji COASP - wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie

W dniach 18-20 września 2013 roku w Rydze odbędzie się piąta edycja konferencji COASP (Conference on Open Access Scholarly Publishing) poświęconej, jak co roku, zagadnieniom związanym z publikacjami naukowymi wydawanymi w modelu otwartym. Organizatorem jest międzynarodowe stowarzyszenie OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) skupiające wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie. Rejestracja potrwa do 6 września. Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.

Najnowsze informacje z ponad 1000 czasopism z bazy DBLP w formacie RSS

W Centrum Otwartej Nauki powstał serwis udostępniający w formacie RSS najświeższe informacje o ponad tysiącu czasopism i konferencji z informatycznej bazy DBLP. Autorem rozwiązania jest dr Łukasz Bolikowski. Zapraszamy do wypróbowania nowego narzędzia oraz podzielenia się opiniami z pomysłodawcą serwisu.

Rektorzy szkół wyższych oraz Polska Akademia Nauk wspierają zieloną drogę otwartego dostępu

Prezydia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polskiej Akademii Nauk 5 lipca 2013 r. zajęły oficjalne stanowisko  w sprawie zasad otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych.

W opublikowanym dokumencie oba gremia stwierdzają, że zasada otwartego dostępu jako podstawowy model udostępniania publikacji naukowych jest słusznym rozwiązaniem mogącym przynieść wiele pożytecznych rezultatów tak w obszarze ściśle naukowym, jak i ogólnospołecznym. Uznano zarazem, że przyjęcie zasady otwartego dostępu wymaga wyboru formy jego realizacji, a także wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych oraz wypracowania procedur zapewniających wysoką jakość publikowanych prac. Wskazano ponadto, że spełnienie tych warunków powinno prowadzić do uwzględnienia publikacji udostępnianych w wolnym dostępie przy ocenie badaczy oraz instytucji naukowych.

Jako preferowaną formę dystrybucji w otwartym dostępie wskazano tryb repozytoryjny, czyli tzw. zieloną drogę. Zadeklarowano także utworzenie Zespołu Otwartej Nauki, który miałby pełnić rolę ośrodka koordynującego inicjatywy podejmowane w obszarze otwartego dostępu do publikacji naukowych.

"Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne" - publikacja CeON (ICM UW)

W ramach Biblioteki CeON w ICM UW ukazała się publikacja autorstwa dr. Krzysztofa Siewicza "Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszą pozycją.

Publikacja ukazała się na licencji CC-BY i jest dostępna pod adresem http://ceon.pl/pl/otwarta-nauka/wolne-oprogramowanie-w-instytucjach-publicznych.

Additional information