12 pomysłów na poprawę dostępności, rozwoju i wykorzystania badań naukowych - guardian.co.uk

W brytyjskim Guardianie ukazał się artykuł ekspertów sugerujący w jaki sposób zapewnić otwartość i dostępność badań naukowych przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Źródło: Guardian.

Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Białymstoku - 10-12 lipca 2013 r.

Koalicja Otwartej Edukacji jak co roku zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu dotyczącym najważniejszych zagadnień związanych z otwartością w edukacji, nauce i kulturze. Zapraszamy  nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Tym razem szkolenie odbędzie się w Białymstoku w dniach 10-12 lipca.

Czas szkolenia: 10-12 lipca 2013 roku (3 pełne dni szkoleniowe)
Miejsce: Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

Więcej szczegółów wraz z programem i linkiem do formularza zgłoszeniowego tutaj.

Źródło: KOED

Forum Akademickie - Marta Hoffman-Sommer
 o otwartym dostępie

Polecamy artykuł Marty Hoffman-Sommer o otwartym dostępie, który ukazał się na łamach Forum Akademickiego. W artykule m.in. o zaletach modelu repozytoryjnego oraz o otwartych repozytoriach w Polsce.

Link do artykułu: http://forumakademickie.pl/fk/2013/01/otwarty-dostep/

Centrum Otwartej Nauki ICM UW poszukuje pracowników

Centrum Otwartej Nauki, działające w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, poszukuje osób zainteresowanych pracą związaną z rozwojem otwartych zasobów naukowych. Więcej informacji tutaj.

UNESCO wdroży politykę otwartego dostępu

UNESCO planuje wdrożenie polityki otwartego dostępu gwarantującą bezpłatny dostęp do swoich publikacji elektronicznych. UNESCO jest pierwszym z członków ONZ, który wdroży politykę otwartego dostępu.

Więcej informacji na stronach UNESCO.

Additional information