PLOS Biology - czasopismo w otwartym dostępie - wspomaganie badań nad rakiem

PLOS Biology stało się czasopismem Open Access aby wspomagać naukowców w prowadzonych przez nich badaniach nad rakiem. W PLOS Biology opublikowano wiele znaczących prac związanych w mniejszym lub większym stopniu z tą straszną chorobą. Otwarty dostęp czasopisma oraz wysoka widoczność publikacji w nim zamieszczanych ma zachęcić i zmotywować naukowców do intensywnych badań i wymiany doświadczeń dotyczących walki z rakiem.

Więcej informacji tutaj.

Za PLOS Biologue

Warsztaty "Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego" - II edycja

W dniu 16 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się druga edycja warsztatów "Otwarta nauka w naszych rękach - od projektu do wdrożenia repozytorium uczelnianego". Celem warsztatów jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania repozytorium uczelnianego, jego administrowania oraz zapoznanie się z oprogramowaniem DSpace.

Warsztaty będą prowadzone przez twórczynie i administratorki pierwszego w Polsce repozytorium uczelnianego AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) Emilię Karwasińską i Małgorzatę Rychlik.

Więcej informacji tutaj.

Miejsce warsztatów: Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, sala nr 62

Żródło: Uniwersytet Poznański im. Adama Mickiewicza

Repozytorium CeON ma już 1000 publikacji

W Repozytorium Centrum Otwartej Nauki znajduje się  już 1000 publikacji.

Przypomnijmy - Repozytorium CeON jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

Zapraszamy do korzystania z Repozytorium CeON - http://depot.ceon.pl

"Wdrażanie polityki otwartych danych" - nowa publikacja SPARC

SPARC wydał nowy podręcznik przeznaczony dla organizacji finansujących badania naukowe - "Implementing an Open Data Policy”.

Publikacja została opracowana we współpracy we środowiskami finansującymi badania, a jej tematyka koncentruje się wokół tych aspektów, które pozwalają zarówno na skuteczne wprowadzanie polityki otwartych danych, jak i na zapewnieniu środowiskom naukowym możliwości jak najlepszego korzystania z wyników badań.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się następujące kwestie:
- jakie działania powinna obejmować polityka otwartych danych,
- co ma zawierać przyjęty plan udostępniania danych,
- gdzie powinny być przechowywane otwarte dane,
- jak należy realizować politykę prywatności.

„Wdrażanie polityki otwartych danych” jest jedną z cyklu publikacji, jakie SPARC przygotował we współpracy z instytucjami finansującymi badania, poświęconych dostępowi do wyników badań naukowych.

Tekst podręcznika można pobrać tutaj.

Za EBIB.

Administracja USA rozszerza dostęp publiczny do wyników badań finansowanych ze środków federalnych

Ze środków przeznaczonych na rozwój i badania administracja USA przeznaczy ponad 100 mln $ na zaplanowanie wolnego dostępu do wyników badań naukowych finansowanych ze środków federalnych. Wyniki badań mają być dostępne w ciągu roku od daty publikacji, a naukowcy zobowiązani do skuteczniejszego rozliczania się oraz zarządzania danymi.

Więcej informacji: http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-federally-funded-research

Additional information