Warsztat "Oznaczanie domeny publicznej"

W dniach 20-21 października odbędzie się w Amsterdamie trzeci warsztat w ramach projektu Communia, zatytułowany "Oznaczanie domeny publicznej: zrzeczenie się i certyfikacja".

Tematem warsztatu będą zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne związane z certyfikacją utworów znajdujących się w domenie publicznej oraz zrzeczaniem się praw do własności intelektualnej w Europie.

Pierwsza sesja warsztatu będzie złożona z dwóch referatów wygłoszonych przez badaczy domeny publicznej oraz prezentacji dwóch narzędzi opracowanych przez Creative Commons. Pozostałe dwie sesje będą dotyczyć możliwość zrzeczenia się praw na terenie jurysdykcji europejskich; oraz narzędzi potrzebnych do ustalenia statusu i certyfikacji utworów znajdujących się w domenie publicznej, lub uznawanych za takie.

Przewidziane są również prezentacje organizacji i projektów, które oparły swoje modele działania na wykorzystaniu utworów z domeny publicznej, oraz spotkania poszczególnych grup roboczych projektu Communia.

Więcej informacji o warsztacie i o projekcie Communia.

Open Access Day

Open Access Day

 

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń - międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które tworzą koalicję na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych przyłączają się do tej akcji i pragną zachęcić inne instytucje nauki, kultury, mediów, by wzmocniły swoim autorytetem ruch dążący do szerokiego udostępnienie twórczości w Internecie.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi „bram do sieci”.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich bibliotek, instytucji naukowych i edukacyjnych, oraz osób zainteresowanych kwestią dostępu do wiedzy o wyświetlenie logo, ulotki i plakatu Open Access Day na swoich stronach internetowych w dniu 14 października. Od naszego wspólnego zaangażowania zależeć będzie, jak daleko i szybko idea ta dotrze do szerszych grup społecznych wrażliwych na wzrost poziomu wiedzy i edukacji rodaków. Od nas zależy los zasobów edukacyjnych i naukowych w Internecie.

Pliki do pobrania są dostępne ze stron EBIB: http://www.ebib.info/content/view/1568/.

Międzynarodowe strony OAD: http://openaccessday.org/.

 

Reblog this post [with Zemanta]

Film o modelach biznesowych CC

Polecam dokument filmowy Francesa Pintera i Davida Percy'ego o alternatywnych modelach biznesowych związanych z publikowaniem treści na licencjach Creative Commons. Są to trzy 10-minutowe wywiady z Jonhem Buckmanem z Magnatune, blogerem Tomem Reynoldsem i Timo Hannay'em z Nature. Szczególnie interesująca jest rozmowa z Hannay'em, która pokazuje przemiany rynku publikacji naukowych.Laureaci Nobla wzywają do większej otwartości w medycynie

Dwaj laureaci Nagrody Nobla - Sir John Sulston (medycyna 2002) i Joseph Stiglitz (ekonomia 2001) rzucają wyzwanie "moralnej korupcji" przemysłu medycznego, który niszczy rozwój współczesnej nauki. W otwartym liście do The Times Sulston i Stiglitz piszą, że istniejące przepisy chroniące tzw. własność intelektualną nie są przystosowane do dzisiejszych warunków i szkodzą nauce. Patentowanie genów i procedur medycznych blokuje innowacyjność, prowadzi do monopolizacji wyników i utrudnia dostęp do wiedzy. "Prywatne interesy firm farmaceutycznych biorą górę nad interesami pacjentów" - mówił Sulston na otwarciu Instytutu na rzecz Nauki, Etyki i Innowacyjności przy Uniwersytecie w Manchesterze.

Pytanie "Czyją własnością jest nauka?" jest kluczowe, a odpowiedź na nie będzie miała daleko idące implikacje dla postępu naukowego i sposobu dystrybucji osiągnięć naukowych. ... Wierzymy, że nadszedł czas aby na nowo ocenić skutki istniejącego systemu praw autorskich, szczególnie w odniesieniu do prawa patentowego, nauki, innowacyjności i dostępu do technologii. Musimy ocenić czy system ten wspiera czy niszczy, czy działa na rzecz promocji postępu naukowego i dobra wspólnego czy je torpeduje. "

Apel noblistów zainaugurował narodową debatę "Who owns science?" na Uniwersytecie w Manchesterze.


Nowe książki nt. Open Access

Ostatnio ukazały się po angielsku 3 ciekawe książki nt. Open Access:

 

Additional information