Współpraca z Biblioteką Narodową

Nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Narodową, która będzie digitalizować książki na potrzeby naszego projektu. Wersje cyfrowe książek z kolekcji będą archiwizowane wieczyście przez Bibliotekę oraz udostępniane równolegle w Bibliotece Cyfrowej Polona.

Konferencja “Otwarta nauka w Polsce”

5 maja 2009 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja “Otwarta nauka w Polsce”. Konferencja będzie poświęcona prezentacji projektu „Otwórz książkę” w szerszym kontekście zagadnień związanych z otwartą nauką, takich jak ruch Open Access, ruch Access to Knowledge (A2K), wolny dostęp do danych naukowych, ruch otwartej edukacji czy nowe modele otwartej współpracy naukowej.

Miejsce: Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, główny kampus Uniwersytetu Warszawskiego

Termin: 5 maja, 10.00-16.30

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji przez wysłanie listu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Szczegółowe informacje, wraz z programem, znajdują się na stronie konferencji.

Otrzymaliśmy patronat PAN

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt został objęty honorowym patronatem przez Polską Akademię Nauk.

Otwórz książkę – pytania i odpowiedzi

Na podstawie pytań zgłaszanych przez osoby, z którymi rozmawiamy o projekcie, przygotowaliśmy zbiór pytań i odpowiedzi związanych z projektem “Otwórz książkę”. Dokument skierowany jest do autorów chcących udostępnić swoje książki w ramach projektu, jego współpracowników, oraz wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Dokument składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono podstawowe zagadnienia związane z samym projektem, druga dotyczy ogólnych zasad prawa autorskiego, zaś trzecia  wykorzystywanych w projekcie licencji Creative Commons.

Tekst jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz ICM UW. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem, że zachowa się informację licencyjną i poda ICM UW jako właściciela praw do tekstu.w

Ściągnij Otwórz książkę – pytania i odpowiedzi (plik PDF).

Warsztat "Oznaczanie domeny publicznej"

W dniach 20-21 października odbędzie się w Amsterdamie trzeci warsztat w ramach projektu Communia, zatytułowany "Oznaczanie domeny publicznej: zrzeczenie się i certyfikacja".

Tematem warsztatu będą zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne związane z certyfikacją utworów znajdujących się w domenie publicznej oraz zrzeczaniem się praw do własności intelektualnej w Europie.

Pierwsza sesja warsztatu będzie złożona z dwóch referatów wygłoszonych przez badaczy domeny publicznej oraz prezentacji dwóch narzędzi opracowanych przez Creative Commons. Pozostałe dwie sesje będą dotyczyć możliwość zrzeczenia się praw na terenie jurysdykcji europejskich; oraz narzędzi potrzebnych do ustalenia statusu i certyfikacji utworów znajdujących się w domenie publicznej, lub uznawanych za takie.

Przewidziane są również prezentacje organizacji i projektów, które oparły swoje modele działania na wykorzystaniu utworów z domeny publicznej, oraz spotkania poszczególnych grup roboczych projektu Communia.

Więcej informacji o warsztacie i o projekcie Communia.

Additional information