“Internet jako dobro wspólne” Justyny Hofmokl

Dodaliśmy dziś do naszej kolekcji książkę Justyny Hofmokl “Internet jako dobro wspólne”. Książka ukazała się drukiem w 2008 roku nakładem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.

Justyna Hofmokl pisze o swojej książce tak:

Książka “Internet jako dobro wspólne” to efekt mojej kilkuletniej pracy nad doktoratem w Szkole Nauk Społecznych PAN. Jej głównym tematem są dobra wchodzące w skład internetu. Analizuję je pod kątem ich wspólnotowego charakteru. Staram się udowodnić, że internet jest dobrem wspólnym, które dodatkowo ma wiele istotnych atrybutów, które tworzą nowe możliwości kolektywnego działania.

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne jako jedno z pierwszych wydawnictw w Polsce udostępniło książkę w Sieci na licencji Creative Commons z chwilą jej publikacji drukiem – była to “Wolna kultura” Lawrence’a Lessiga

(również dostępna w naszym serwisie). Obecnie WAiP zgodził się udostępnić w Sieci, na licencji Creative Commons, książkę Justyny Hofmokl, która równocześnie jest dostępna na rynku w wersji drukowanej.

 Cyfrowa kolekcja dzieł prerafaelitów otrzymuje nagrodę dla najlepszych mediów interaktywnych

British Interactive Media Association przyznała pierwszą nagrodę w konkursie na najlepsze media interaktywne, w kategorii sztuka i kultura, projektowi Pre-Raphaelite Online Resource - cyfrowej kolekcji dzieł prerafaelitów.

Repozytorium zostało stworzone przez Muzeum i Galerię Sztuki Brimingham a sfinansowane dzięki fundacji JISC w ramach programu digitalizacji i powiększania zasobów cyfrowych. Strona zaprojektowana przez agencję TAK! została udostępniona w lipcu tego roku. Do tej pory zdigitalizowano ponad dwa tysiące obrazów, rysunków, tapiserii, ceramiki i innych materiałów związanych z osobami ich twórców.

Kolekcja jest przykładem wykorzystania nowych technologii do szerokiego udostępnienia kompletnych zbiorów o istotnym znaczeniu dla historyków sztuki i badaczy z innych dziedzin, dla studentów, ale też osób, które są zainteresowane nimi z powodów pozanaukowych.

Wszystkie dzieła dostępne są w bardzo wysokiej jakości, co wciąż nie jest zbyt częste. Prezentacja skanów bardzo wysokiej jakości w przeglądarkach internetowych nie przysparza większych trudności dzięki zastosowanej technologii Silverlight.

Za pośrednictwem strony można umówić się na osobiste oglądanie wybranych przez siebie eksponatów. Zalogowani użytkownicy mogą też w ramach zaprezentowanych zbiorów tworzyć własne kolekcje tematyczne widoczne dla innych użytkowników, a także komentować prezentowane materiały.

Twórcy strony zachęcają do wykorzystywania repozytorium do celów dydaktycznych. Dla każdego użytkownika pomocą może być słownik terminów związanych z tematem prezentowanej twórczości.

Nagroda BIMA przyznawana jest co roku za wybitne osiągnięcie w dziedzinie projektowania witryn internetowych. Strony oceniane są za design, zawartość, posiadane funkcje, użyteczność.

AcaWiki - Wikipedia do badań naukowych

Od tygodnia działa portal AcaWiki, określany jako Wikipedia dla badań naukowych. Ma on być miejscem wymiany i gromadzenia informacji na temat literatury naukowej (głównie zasobów czasopism) w postaci streszczeń.

U źródeł pomysłu leży przekonanie, że autorskie prawa majątkowe nie odnoszą się do samych idei, a jedynie do ich pisemnego przekazu, dlatego ich streszczanie mieści się w ramach dozwolonego użytku, tak długo, dopóki streszczający opisuje idee własnymi słowami.

Portal uprzystępnienia zawartość czaspospism naukowych za pomocą publikacji streszczeń artukułów tworzonych przez jego użytkowników i umożliwienie wolnej wymiany zestawień bibliograficznych na wybrane tematy. Dodatkowo same streszczenia mogą być segregowane w bloki tematyczne za pomocą słów kluczowych.  Portal obsługuje format BibTex, co umożliwia prosty eksport i import danych.

Portal ma być z jednej strony użytecznym narzędziem ułatwiającym kwerendy badawcze tym, którzy mają ograniczony dostęp do oryginalnych treści. Z drugiej strony ma być pomocą dla osób spoza grona naukowców, którym abstrakty mogą powiedzieć więcej, niż pisane żargonem naukowym teksty.

Użytkowników z każdym dniem przybywa. Ciekawe, że większość porzuca anonimowość: w swoich profilach dodają biogramy naukowe, listy publikacji, informacje o zainteresowaniach badawczych.

Portal działa na silniku MediaWiki. Na razie funkcjonuje w wersji beta. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Hewlett Fundation. Jego pomysłodawcą jest Neeru Paharia, a w radzie programowej  znalazły się osoby powiązane z Creative Commons.

Seminarium „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”

15 października 2009 roku, wyprzedzając o kilka dni obchody międzynarodowego tygodnia Open Access, ICM UW wraz z Polską Akademią Nauk organizuje seminarium naukowe pt. „Otwartość w nauce – Open Access i inne modele”. Wśród prelegentów są prof. Andrew M. Odlyzko (University of Minnesota, USA), prof. Włodzimierz Bolecki (FNP), prof. Marek Niezgódka (ICM UW), prof. Henryk Szymczak, dr Renata Frączek, Jowita Flankowska i Bożena Bednarek Michalska (UMK / EBIB).

W trakcie seminarium będziemy prezentować projekt “Otwórz książkę” oraz wykorzystywane w nim licencje Creative Commons w wersji 3.0.

Aktualizacja funkcji serwisu

Przez wakacje kontynuowaliśmy prace nad kształtem naszej platformy do prezentowania książek. Prace są już zakończone i nasza platforma posiada wszystkie funkcje, które wydają nam się niezbędne do korzystania z książek:

    • prezentacja skanów (wraz z możliwością powiększenia skanu) oraz wersji tekstowych książek
    • przeszukiwanie treści – zarówno pojedynczej książki jak i całej kolekcji
    • przeglądanie listy autorów, tytułów oraz tagów (z pomocą których katalogujemy tytuły)
    • możliwość ściągnięcia PDFu (stworzonego na podstawie wersji tekstowej książki utworzonej z OCRu skanu, dającego się w związku z tym przeszukiwać).

Obecnie kończymy prace nad systemem metadanych – w następnym kroku chcemy włączyć naszą kolekcję do Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Additional information