“Egzotyzm w literaturze staropolskiej”

Właśnie umieściliśmy w naszej kolekcji kolejną książkę:

Marek Prejs, Wydział Polonistyki UW IKP 1999, Egzotyzm w literaturze staropolskiej : wybrane problemy

Dziękujemy autorowi i Instytutowi Kultury Polskiej UW.

Książki historyczne w kolekcji “Otwórz książkę”

Od kilku tygodni wraz z Muzeum Historii Polski przekonujemy historyków do udostępnienia książek w naszym serwisie. Są już tego pierwsze efekty. W kolekcji właśnie pojawiły się książki dwóch nowożytniczek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje bodajże najważniejsze publikacje udostępniły nam: prof. Jolanta Choińska-Mika, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od lat zajmująca się tematyką obyczajów pragmatyki polityki staropolskiej. Oraz prof. Zofia Zielińska, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej IHUW, zasiadająca w Radzie Programowej MHP – a swoje badania skupiająca w obrębie późnej epoki stanisławowskiej i wydarzeń okołorozbiorowych.

Do kolekcji dodaliśmy następujące pozycje:

Zofia Zielińska, PWN, 1981 : Walka “Familii” o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752

Jolanta Choińska-Mika, Wydawnictwo Sejmowe, 1998 : Sejmiki mazowieckie w dobbie Wazów

Nakłady obu książek już się wyczerpały. Na reprinty – nie ma co liczyć. W bibliotekach egzemplarze są już mocno zużyte. Zdobycie w obiegu antykwarycznym nie jest proste.

Wspomniane publikacje stanowią zaczątek historycznej kolekcji z zakresu nowożytności. Dzięki współpracy z MHP sprawy nabierają tempa. Czynimy starania o umieszczenie w kolekcji najstarszych książek prof. Andrzeja Wyczańskiego i prof. Antoniego Mączaka. Mamy nadzieję, że skorzystają z nich zarówno naukowcy jak i studenci.

Za pomoc w uzyskaniu informacji niezbędnych do udostępnienia książek przez ich autorów dziękujemy też PWN oraz Wydawnictwu Sejmowemu.

OpenAGH

W miniony czwartek na konferencji prasowej rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś oficjalnie przedstawił uruchomioną 8 stycznia platformę OpenAGH.

To pierwszy w Polsce serwis udostępniający otwarte materiały edukacyjne stworzony przez uczelnię wyższą. W jego zasobach już teraz znajduje się 69 kursów, na które składają się animacje, symulacje, czy gotowe wykłady i ćwiczenia. Poza tym w serwisie można znaleźć całe podręczniki, których autorami są pracownicy AGH. Przestudiowanie całości zgromadzonych zbiorów zajęłoby około 1,5 tysiąca godzin kursowych - liczba jak na początek całkiem imponująca.Wszystkie materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że projekt stworzenia platformy jest kierowany przez Centrum eLearningu (CeL AGH). CeL funkcjonuje pod obecną nazwą od 2006 roku, a działalność rozpoczęło już kilka lat wcześniej.

AGH jest pierwszą polską uczelnią, która stała się członkiem Open Courseware Consortium, w którego ramach uczelnie z całego świata udostępniajągromadzone przez siebie otwarte zasoby edukacyjne. W odróżnieniu jednak od większości z nich, OpenAGH jako pierwsze publikuje treści tworzone przez studentów, pracujących pod opieką tutorów.

Wszystkie materiały udostępnione są na licencji Creative Commons BY-NC-SA, za zgodą ich twórców. Jak poinformował rektor, większość pracowników uczelni już taką zgodę udzieliła.

“Wielka transformacja” Michała Kopczyńskiego

Właśnie dodaliśmy do naszej kolekcji “Wielką transformację” prof. Michała Kopczyńskiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członka redakcji Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz „Przeglądu Historycznego”.

Oto krótka informacja o książce z jej okładki:

„Wielka transformacja” poświęcona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszkańców Królestwa Polskiego w okresie 1866−1913. Ponieważ wzrost fizyczny człowieka w około 30% uwarunkowany jest przez środowisko – głównie wyżywienie i warunki higieniczne − przeto jego zmiany odzwierciedlają poprawę lub pogorszenie standardu życia w okresie dzieciństwa i młodości. Analiza wzrostu stających do poboru 21−letnich mężczyzn pozwala prześledzić nie tylko przemiany koniunktury, ale i uwarstwienia społecznego w dobie modernizacji Królestwa Polskiego.

Książka jest udostępniona dzięki pomocy Muzeum Historii Polski, z którym nawiązaliśmy współpracę przy realizacji projektu “Otwórz książkę”. W najbliższym czasie będziemy udostępniać kolejne książki polskich historyków, pozyskane do kolekcji “Otwórz książkę” z pomocą MHP.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Pomysł stworzenia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, w oparciu o zbiory Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego biblioteki, to już drugi projekt (pod koniec zeszłego roku pojawiła się informacja o ACADEMICE) który będzie mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznaniu kwoty ponad 5 mln złotych na ten cel Minister Kultury zadecydował w zeszłym tygodniu.

Prace dygitalizacyjne rozpoczęte zostaną już niebawem. Na początek planowane jest udostępnienie zbiorów prasy polskiej z XIX i początku XX wieku. Wiele z tych gazet to jedyne egzemplarze w Polsce. Materiały będą powszechnie dostępne, a zagrożone już teraz rozpadem oryginały zostaną poddane dodatkowej konserwacji zachowawczej i wyłączone z użytku. Ponadto do kolekcji zostaną włączone reprodukcje cyfrowe zbiorów specjalnych m. in. z Oddziału Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Graficznych i Kartograficznych oraz Wydawnictw Rzadkich.

Zgodnie z zapowiedziami do JBC mają wejść w pierwszej, trwającej trzy lata, fazie projektu 1222 tomy czasopism oraz 1644 książek i jednostek zbiorów specjalnych. Wszystkie materiały, włącznie z prasą XIXwieczną, mają być dostępne w postaci, która umożliwia zdalne przeszukiwanie całych dokumentów.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest Krystyna Sanetra, wicedyrektor ds zbiorów XIX-XXI w. Pierwsze zbiory zostaną udostępnione nie wcześniej niż przed końcem tego roku.

Additional information