OpenAGH

W miniony czwartek na konferencji prasowej rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś oficjalnie przedstawił uruchomioną 8 stycznia platformę OpenAGH.

To pierwszy w Polsce serwis udostępniający otwarte materiały edukacyjne stworzony przez uczelnię wyższą. W jego zasobach już teraz znajduje się 69 kursów, na które składają się animacje, symulacje, czy gotowe wykłady i ćwiczenia. Poza tym w serwisie można znaleźć całe podręczniki, których autorami są pracownicy AGH. Przestudiowanie całości zgromadzonych zbiorów zajęłoby około 1,5 tysiąca godzin kursowych - liczba jak na początek całkiem imponująca.Wszystkie materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach.

Nie bez znaczenia jest tu fakt, że projekt stworzenia platformy jest kierowany przez Centrum eLearningu (CeL AGH). CeL funkcjonuje pod obecną nazwą od 2006 roku, a działalność rozpoczęło już kilka lat wcześniej.

AGH jest pierwszą polską uczelnią, która stała się członkiem Open Courseware Consortium, w którego ramach uczelnie z całego świata udostępniajągromadzone przez siebie otwarte zasoby edukacyjne. W odróżnieniu jednak od większości z nich, OpenAGH jako pierwsze publikuje treści tworzone przez studentów, pracujących pod opieką tutorów.

Wszystkie materiały udostępnione są na licencji Creative Commons BY-NC-SA, za zgodą ich twórców. Jak poinformował rektor, większość pracowników uczelni już taką zgodę udzieliła.

“Wielka transformacja” Michała Kopczyńskiego

Właśnie dodaliśmy do naszej kolekcji “Wielką transformację” prof. Michała Kopczyńskiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, członka redakcji Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz „Przeglądu Historycznego”.

Oto krótka informacja o książce z jej okładki:

„Wielka transformacja” poświęcona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszkańców Królestwa Polskiego w okresie 1866−1913. Ponieważ wzrost fizyczny człowieka w około 30% uwarunkowany jest przez środowisko – głównie wyżywienie i warunki higieniczne − przeto jego zmiany odzwierciedlają poprawę lub pogorszenie standardu życia w okresie dzieciństwa i młodości. Analiza wzrostu stających do poboru 21−letnich mężczyzn pozwala prześledzić nie tylko przemiany koniunktury, ale i uwarstwienia społecznego w dobie modernizacji Królestwa Polskiego.

Książka jest udostępniona dzięki pomocy Muzeum Historii Polski, z którym nawiązaliśmy współpracę przy realizacji projektu “Otwórz książkę”. W najbliższym czasie będziemy udostępniać kolejne książki polskich historyków, pozyskane do kolekcji “Otwórz książkę” z pomocą MHP.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Pomysł stworzenia Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, w oparciu o zbiory Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego biblioteki, to już drugi projekt (pod koniec zeszłego roku pojawiła się informacja o ACADEMICE) który będzie mógł zostać zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznaniu kwoty ponad 5 mln złotych na ten cel Minister Kultury zadecydował w zeszłym tygodniu.

Prace dygitalizacyjne rozpoczęte zostaną już niebawem. Na początek planowane jest udostępnienie zbiorów prasy polskiej z XIX i początku XX wieku. Wiele z tych gazet to jedyne egzemplarze w Polsce. Materiały będą powszechnie dostępne, a zagrożone już teraz rozpadem oryginały zostaną poddane dodatkowej konserwacji zachowawczej i wyłączone z użytku. Ponadto do kolekcji zostaną włączone reprodukcje cyfrowe zbiorów specjalnych m. in. z Oddziału Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, Graficznych i Kartograficznych oraz Wydawnictw Rzadkich.

Zgodnie z zapowiedziami do JBC mają wejść w pierwszej, trwającej trzy lata, fazie projektu 1222 tomy czasopism oraz 1644 książek i jednostek zbiorów specjalnych. Wszystkie materiały, włącznie z prasą XIXwieczną, mają być dostępne w postaci, która umożliwia zdalne przeszukiwanie całych dokumentów.

Osobą odpowiedzialną za projekt jest Krystyna Sanetra, wicedyrektor ds zbiorów XIX-XXI w. Pierwsze zbiory zostaną udostępnione nie wcześniej niż przed końcem tego roku.

Przewodnik po otwartej nauce

ICM UW opublikowało "Przewodnik po otwartej nauce" - publikację przybliżającą naukowcom, studentom (oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom) kwestie związane z otwartością komunikacji i współpracy naukowej.

Autorami przewodnika są koordynatorzy projektu Creative Commons Polska: Justyna Hofmokl, Krzysztof Siewicz i Alek Tarkowski, oraz Bożena Bednarek-Michalska z biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Jakub Szprot z ICM UW. Autorem wstępu do przewodnika jest Edwin Bendyk.

Przewodnik po otwartej nauce.


W przewodniku najwięcej uwagi poświęcamy działaniom na rzecz Otwartego Dostępu (Open Access) do artykułów naukowych, stanowiącego dzisiaj najbardziej rozwiniętą formę otwartej nauki. Opisane są również inne otwarte procesy: działania na rzecz otwartości treści edukacyjnych, otwartego dostępu do surowych danych badawczych, otwarty model prowadzenia badań oraz wykorzystanie w sferze nauki nowych form komunikacji sieciowej – tak zwana Nauka 2.0.

Publikację uzupełniają rekomendacje dotyczące wdrażania otwartej nauki w Polsce, dział pytań i odpowiedzi dotyczący aspektów prawnych otwartej nauki (m.in. licencji Creative Commons) oraz tłumaczenia podstawowych deklaracji otwartości w nauce.

Cieszymy się, że nasz przewodnik uzyskał poparcie Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego dyrektor, Krzysztof Gulda polecił go pracownikom polskich instytucji naukowych jako dobre źródło wiedzy o otwartej nauce.

Nakład wersji drukowanej przewodnika został wyczerpany. Przewodnik nadal jest natomiast dostępny online.


Przewodnik został napisany i przygotowany w ramach projektu "Otwórz książkę", przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Students for Free Culture rozpoczynają Kampanię na rzecz Otwartej Edukacji

Open Education Campaign to kolejny projekt powołany do życia przez organizację Students for Free Culture (której już sama nazwa odwołuje się do Lawrence'a Lessiga, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego przełomowej książki Wolna Kultura). Students for Free Culture (SFC) została powołana do życia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwartości na uniwersytetach za pośrednictwem studentów.

W 2008 roku na zorganizowanej w Berkeley przez SFC konferencji podpisano dokument o nazwie "Wheeler Declaration", definiujący otwarty uniwersytet. Uczelnie, zgodnie z podpisanym dokumentem powinny m. in.:

    • udostępniać wyniki prowadzonych badań w modelu otwartym;
    • zbierać materiały wykorzystywane w toku nauki w zbiorach otwartych zasobów edukacyjnych;
    • stosować wolne oprogramowanie i otwarte standardy;
    • budować sieć uniwersytecką w sposób, który naśladowałby otwarty charakter internetu.

Projekt pierwotnie nazwany Open University Campaign poza oczywistymi celami: dążeniem do upowszechniania wyników badań, wspieraniem otwartości uniwersytetów i edukacją, ma też na celu wprowadzenie otwartości jako nowego kryterium oceny uniwersytetu i stworzenie potrzebnych do tego ram prawnych.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną badania nad rozwojem polityki otwartości na uczelniach całego świata, efektem których będzie ranking otwartości uniwersytetów.

Additional information