Open Access Day

Open Access Day

 

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń - międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które tworzą koalicję na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych przyłączają się do tej akcji i pragną zachęcić inne instytucje nauki, kultury, mediów, by wzmocniły swoim autorytetem ruch dążący do szerokiego udostępnienie twórczości w Internecie.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi „bram do sieci”.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich bibliotek, instytucji naukowych i edukacyjnych, oraz osób zainteresowanych kwestią dostępu do wiedzy o wyświetlenie logo, ulotki i plakatu Open Access Day na swoich stronach internetowych w dniu 14 października. Od naszego wspólnego zaangażowania zależeć będzie, jak daleko i szybko idea ta dotrze do szerszych grup społecznych wrażliwych na wzrost poziomu wiedzy i edukacji rodaków. Od nas zależy los zasobów edukacyjnych i naukowych w Internecie.

Pliki do pobrania są dostępne ze stron EBIB: http://www.ebib.info/content/view/1568/.

Międzynarodowe strony OAD: http://openaccessday.org/.

 

Reblog this post [with Zemanta]

Film o modelach biznesowych CC

Polecam dokument filmowy Francesa Pintera i Davida Percy'ego o alternatywnych modelach biznesowych związanych z publikowaniem treści na licencjach Creative Commons. Są to trzy 10-minutowe wywiady z Jonhem Buckmanem z Magnatune, blogerem Tomem Reynoldsem i Timo Hannay'em z Nature. Szczególnie interesująca jest rozmowa z Hannay'em, która pokazuje przemiany rynku publikacji naukowych.Laureaci Nobla wzywają do większej otwartości w medycynie

Dwaj laureaci Nagrody Nobla - Sir John Sulston (medycyna 2002) i Joseph Stiglitz (ekonomia 2001) rzucają wyzwanie "moralnej korupcji" przemysłu medycznego, który niszczy rozwój współczesnej nauki. W otwartym liście do The Times Sulston i Stiglitz piszą, że istniejące przepisy chroniące tzw. własność intelektualną nie są przystosowane do dzisiejszych warunków i szkodzą nauce. Patentowanie genów i procedur medycznych blokuje innowacyjność, prowadzi do monopolizacji wyników i utrudnia dostęp do wiedzy. "Prywatne interesy firm farmaceutycznych biorą górę nad interesami pacjentów" - mówił Sulston na otwarciu Instytutu na rzecz Nauki, Etyki i Innowacyjności przy Uniwersytecie w Manchesterze.

Pytanie "Czyją własnością jest nauka?" jest kluczowe, a odpowiedź na nie będzie miała daleko idące implikacje dla postępu naukowego i sposobu dystrybucji osiągnięć naukowych. ... Wierzymy, że nadszedł czas aby na nowo ocenić skutki istniejącego systemu praw autorskich, szczególnie w odniesieniu do prawa patentowego, nauki, innowacyjności i dostępu do technologii. Musimy ocenić czy system ten wspiera czy niszczy, czy działa na rzecz promocji postępu naukowego i dobra wspólnego czy je torpeduje. "

Apel noblistów zainaugurował narodową debatę "Who owns science?" na Uniwersytecie w Manchesterze.


Nowe książki nt. Open Access

Ostatnio ukazały się po angielsku 3 ciekawe książki nt. Open Access:

 

Stanford University School of Education wprowadza Open Access

Pracownicy School of Education Uniwersytetu Stanforda jednogłośnie przyjęli pod koniec czerwca obowiązek publikowania artykułów w formule Open Access. Jest to kolejny wydział amerykańskiej uczelni, który podąża za przykładem Faculty Arts and Sciences Harvardu. Oto fragment postanowień Stanfordu:

Działając na rzecz większej otwartości i poszerzania dostępu do osiągnięć naukowych wydział przyjmuje następujace zasady. Pracownicy wydziału udzielają Uniwersytetowi niewyłącznej, nieodwołalnej licencji o zasięgu światowym na udostąpnianie publikacji na wszystkich nośnikach pod warunkiem zaznaczenia autorstwa i niewykorzystywania publikacji do celow komercyjnych.

Additional information