Open Access Directory

Peter Suber, najbardziej znany działacz na rzecz Open Access, uruchomił Open Access Directory - wiki, w której będzie można tworzyć listy tematyczne związane z Open Access. Głównym celem wiki jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat różnych "otwartych" inicjatyw. Suber uważa, że lista na bieżąco monitorowana przez społeczność internautów będzie bardziej aktualna i żywa niż taka przygotowywana przez jedną osobę. OAD będzie zatem stale "w trakcie tworzenia". Każdy, kto chce dodać nowe informacje powinien wcześniej się zarejestrować.

Otwarte drzwi i otwarte umysły

Science Commons oraz SPARC opublikowały dziś przewodnik dla naukowców, którzy chcą stosować zasady OA do swoich publikacji w ramach swojej macierzystej uczelni. Książeczka Open Doors and Open Minds ma ułatwić uczelniom amerykańskim naśladowanie wydziału Arts and Sciences na Harvardzie, który w lutym tego roku podjął odważną decyzję o wejściu na ścieżkę Open Access. Przewodnik zawiera podstawowe informacji nt. prawa autorskiego, przybliża kulisy decyzji Harvardu i przedstawia krok-po-kroku plan działań wprowadzenie OA na uczelni. Przy okazji polecam dział Publikacje na stronie SPARC - jest tam mnóstwo cennych materiałów nt. OA.

Czy wolna kultura jest legalna?

Creative Commons Polska oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizują konferencję naukową zatytułowaną „Czy wolna kultura jest legalna? Licencje Creative Commons w polskim prawie autorskim”.

Konferencja odbędzie się w piątek, 25 kwietnia 2008 roku w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim (Krakowskie Przedmieście 26/28), w godzinach 9.00-17.00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematem konferencji są zagadnienia prawne związane z licencjami Creative Commons – chcemy, by konferencja była okazją do przedyskutowania funkcjonowania licencji w polskim prawie oraz omówienia istniejących problemów związanych z ich wykorzystywaniem. W szczególności, w trakcie konferencji zaprezentujemy szkic wersji 3.0 polskich licencji Creative Commons, przygotowany przez naszego koordynatora prawnego.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wykładowców akademickich, prawników oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządu. Mamy nadzieję, że konferencja będzie więc okazją do dyskusji na temat licencji Creative Commons wśród przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych prawami autorskimi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji.

Prof. Niezgódka o nowej społeczności wiedzy

Na ostatnim posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Toruniu prof. Marek Niezgódka przedstawił wykład o przyszłości komunikowania naukowego. Wychodząc od pytania o przyszłość Biblioteki Wirtualnej Nauki szef ICM zapowiedział rektorom nadejście nowej społeczności wiedzy opartej o otwarty model przepływu informacji naukowej. Marek Niezgódka mówił o wprowadzaniu Open Access jako modelu obowiązującego na wielu światowych uczelniach a także o zmianach w modelu wydawniczym - przejściu od "legacy model", w którym "autorzy piszą, wydawcy wydają a czytelnicy kupują" do "kreacji partycypacyjnej", w której "kluczem jest innowacyjność a książki stają się zintegrowanym procesem, łączącym manuskrypt z komentarzami użytkowników, mediów, linkami, załącznikami audio i wideo".
Profesor zadał pytania: Co z Polską? Czy stać nas na nieupublicznianie zasobów? Czy chcemy zatrzymać rewolucję? Zaapelował do rektorów o wspieranie otwartego modelu naukowego poprzez:

    • wspólny dla wszystkich polskich uniwersytetów mandat repozytoryjny,
    • wprowadzenie zasady jawnego opiniowania publikacji umieszczanych w repozytoriach,
    • uczynienie recenzji elementem działalności naukowej,
    • powołanie Koalicji na Rzecz Otwartej Nauki.

Prezentacja jest dostępna na stronach ICM.

Nauka 2.0 - polskie przykłady

Edwin Bendyk na swoim blogu prosi o nadsyłanie przykładów przejawów "zjawiska roboczo nazywanego Nauką 2.0 w Polsce (blogi naukowe, naukowe fora dyskusyjne, publikacje poza systemem wydawniczym)". Tematem tym zajął się ostatnio Mitchell Waldrop w artykule przygotowanym dla Scientific American.
Nauka 2.0 to wprowadzenie otwartości i nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych Web 2.0 do procesu naukowego. Jednym z elementów Nauki 2.0 jest oczywiście Open Access. Naukowcy, którzy wchodzą na nową ścieżkę prowadzą własne blogi, w których krok po kroku opisują badania i kolejne podejścia do rozwiązania problemu, którym się zajmują. Używają wiki, publikują wstępne wersje artykułów na swoich stronach internetowych. Ujawniając swój warsztat i wstępne wyniki ryzykują, że ktoś inny może wykorzystać je w swojej pracy, ale również zyskują wsparcie od innych naukowców i amatorów, którzy podejmują wspólny wysiłek na rzecz rozwiązania probemów. Nauka 2.0 to nowe zjawisko, które nie jest w Polsce znane ani aprobowane. Dlatego bardzo cenne są wszystkie przejawy "otwartego modelu naukowego". Prosimy o nadsyłanie ich Edwinowi.

Additional information