Projekt Półtora Miliona Książek

Zainaugurowany w 2002 r. The Million Book Project zakończył dygitalizację 1,5 mln książek, które są dostępne online. Przedsięwzięcie prowadzone wspólnie przez amerykański Carnegie Mellon University, chiński Uniwersytet Zhejiang, hinduski Indian Institute of Scince i egipskią Bibliotekę Aleksandryjską to obecnie największa uniwersytecka biblioteka cyfrowa na świecie.

Kolekcja obejmuje książki w ponad 20. językach, z których większość jest objęta prawem autorskim. Zostały one opisane i zdygitalizowane za zgodą właścicieli praw autorskich, ale jedynie 10% zbiorów jest dostępnych bez ograniczeń.

EurOpenScholar

W październiku, podczas Konferencji Rektorów Europejskich Uniwersytetów Bernard Rentier, rektor Uniwersytetu Liege przedstawił plany stworzenia EurOpenScholar - portalu internetowego, który ma promować Open Access w Europie. Powołano do życia konsorcjum uniwersytetów europejskich, które będzie przekonywać naukowców i instytucje badawcze aby wykorzystywali model otwartych publikacji.

EurOpenScholar ma stanowić wizytówkę europejskich działań na rzecz OA, będzie również źródłem informacji na temat europejskich repozytoriów i czasopism OA oraz miejscem wymiany opinii i dyskusji na powiązane tematy. Głównym celem projektu jest przekonanie jak największej liczby naukowców do stosowania otwartego modelu publikacji. Długofalowym rezultatem tych działań będzie promocja europejskiej nauki. EurOpenScholar chce również stanowić platformę dialogu dla naukowców i instytucji finansujących badania naukowe.

Rektor Bernard Rentier jest jednym z pionierów Open Access w Europie, temat ten porusza również na swoim blogu.

Książki: dostępne otwarcie, drukowane na żądanie

Ciekawy artykuł z Open Access News na temat inicjatywy Kirtas-Booksurge, w ramach których biblioteki publiczne w Ameryce skanują książki i udostępniają je jednocześnie online i drukiem (w modelu druk na żądanie).

if:book o otwartej alternatywie dla Google Books

Ben Vershbow na blogu if:book opisuje rozwój projektu Google Books, który umożliwia już nie tylko przeglądanie zeskanowanych w ramach projektu książek, ale też przeglądanie informacji o książkach, których skany są jeszcze niedostępne. Vershbow zauważa, że w takiej postaci Google Books, podobnie jak katalog Amazon, stają się cennym źródłem bibliograficznym. Problem w tym, że nie są to źródła otwarte. Stąd pomysł, by połączyć razem różnorakie źródła - biorąc choćby opisy tytułów z Wikipedii - w jeden "Katalog Społeczny" (People's Card Catalogue). Katalog ten byłby swobodnie dostępny, także do edycji, a w nim każda książka posiadałaby własną stronę, na której można by rozwijać jej opisy, toczyć dyskusje, itd.

"Jak na razie Google prowadzi w budowaniu nowoczesnego systemu bibliograficznego. Przez to katalog tytułów przyszłości stanie się równocześnie źródłem znaczących zysków reklamowych. Niech Google robi swoje - ale czy nie moglibyśmy stworzyć czegoś lepszego?"


Vershbow zwraca uwagę na kluczową kwestię - że niezbędne są niekomercyjne, otwarte alternatywy dla działań dygitalizacyjnych podejmowanych dziś przede wszystkim przez komercyjne firmy.

Additional information