"Open Access - Internet w Bibliotekach" Konferencja EBiB'u

W dniach 8-9 grudnia w Toruniu odbędzie się konferencja "Open Access - Internet w Bibliotekach". Organizatorem jest Elektroniczna BIBlioteka - platforma elektroniczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W programie bardzo interesujące wystąpienia, w tym również gości zagranicznych (przedstawiciel SPARC, archiwiści z Uniwersytetu Lund) a także prezentacje polskich projektów. W sobotę po południu przedstawimy BOA, a równolegle odbywać się będą warsztaty Creative Commons. Zapraszamy.

Milowy krok w stronę kompatybilności wolnych licencji

Po długim okresie rozmów między Free Software Founation, Fundacją Wikimedia i Creative Commons, Jimbo Wales, twórca Wikipedii, ogłosił, że licencja GFDL, na której jest wydawana encyklopedia będzie kompatybilna z licencją CC BY-SA (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach).

Podczas imprezy zorganizowanej przez Wikimedia i iCommons Wales powiedział:

Gdyby Creative Commons powstało zanim stworzyliśmy Wikipedię, encyklopedia na pewno byłaby opatrzona logiem CC. Niestety, w tamtym okresie nie było jeszcze licencji CC a więc zaczęliśmy stosować licencję FDL, która jest przydatna, ale niestety bardzo skomplikowana i trudna do używania.


Oświadczenie Wales'a nie oznacza, że Wikipedia automatycznie będzie się ukazywać na licencji CC BY-SA. Jak wynika z rezolucji Wikimedii, Fundacja czeka na przystosowanie licencji GFDL do współpracy z licencją CC BY-SA. Kiedy to nastąpi, wspólnota Wikipedii przystąpi do dyskusji i podejmie decyzję w sprawie ostatecznego relicencjonowania Wikipedii. Choć proces łączenia licencji dopiero się rozpoczyna, decyzja o pomyślnym zakończeniu rozmów została entuzjastycznie przyjęta w środowisku wolnej kultury. Podkreśla się, że jest to bardzo ważny krok w stronę kompatybilności otwartych licencji, który otworzy nowe możliwości wymiany i remiksu treści.

Projekt Półtora Miliona Książek

Zainaugurowany w 2002 r. The Million Book Project zakończył dygitalizację 1,5 mln książek, które są dostępne online. Przedsięwzięcie prowadzone wspólnie przez amerykański Carnegie Mellon University, chiński Uniwersytet Zhejiang, hinduski Indian Institute of Scince i egipskią Bibliotekę Aleksandryjską to obecnie największa uniwersytecka biblioteka cyfrowa na świecie.

Kolekcja obejmuje książki w ponad 20. językach, z których większość jest objęta prawem autorskim. Zostały one opisane i zdygitalizowane za zgodą właścicieli praw autorskich, ale jedynie 10% zbiorów jest dostępnych bez ograniczeń.

EurOpenScholar

W październiku, podczas Konferencji Rektorów Europejskich Uniwersytetów Bernard Rentier, rektor Uniwersytetu Liege przedstawił plany stworzenia EurOpenScholar - portalu internetowego, który ma promować Open Access w Europie. Powołano do życia konsorcjum uniwersytetów europejskich, które będzie przekonywać naukowców i instytucje badawcze aby wykorzystywali model otwartych publikacji.

EurOpenScholar ma stanowić wizytówkę europejskich działań na rzecz OA, będzie również źródłem informacji na temat europejskich repozytoriów i czasopism OA oraz miejscem wymiany opinii i dyskusji na powiązane tematy. Głównym celem projektu jest przekonanie jak największej liczby naukowców do stosowania otwartego modelu publikacji. Długofalowym rezultatem tych działań będzie promocja europejskiej nauki. EurOpenScholar chce również stanowić platformę dialogu dla naukowców i instytucji finansujących badania naukowe.

Rektor Bernard Rentier jest jednym z pionierów Open Access w Europie, temat ten porusza również na swoim blogu.

Książki: dostępne otwarcie, drukowane na żądanie

Ciekawy artykuł z Open Access News na temat inicjatywy Kirtas-Booksurge, w ramach których biblioteki publiczne w Ameryce skanują książki i udostępniają je jednocześnie online i drukiem (w modelu druk na żądanie).

Additional information