Opinia ICM UW w sprawie projektu założeń ustawy o otwartych zasobach

1 lutego 2013 r. ukazała się "Opinia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w sprawie projektu założeń ustawy o otwartych zasobach" zapraszamy do lektury. Pełny tekst opinii można pobrać ze strony Centrum Otwartej Nauki lub bezpośrednio - link.

Prezes PAN - powołanie komisji ds. „Open Access” oraz ds. „Nauki w Mediach”

W dniach 8 i 11 stycznia 2013 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber powołał do życia komisje ds.”Open Access” i ds. „Nauki w Mediach”. Zadania komisji ds. ”Open Access” to m.in. zdiagnozowanie stanu obecnego i ustalenie zaleceń odnośnie publikowania wyników badań w otwartych źródłach oraz przeprowadzenie analizy możliwość finansowania publikacji OA. Komisja ds. „Nauki w Mediach” ma zadanie wypracowanie metody rozpowszechniania wyników badań prowadzonych w Polsce, współpracę z dziennikarzami naukowymi oraz propagowanie roli nauki w społeczeństwie.

Teksty decyzji na stronach Kancelarii PAN:
Decyzja dotycząca komisji ds. OA,
Decyzja dotycząca komisji ds. Nauki w Mediach.

Za Obywatele Nauki

Open Access in Europe – Regional Perspectives on Global Changes

18 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się sesja plenarna poświęcona otwartemu dostępowi "Open Access in Europe – Regional Perspectives on Global Changes". Prelegentami sesji byli: Prof. Anna Giza-Poleszczuk (Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej UW), Prof. Maria Elżbieta Orłowska (MNiSW), Dr. Angela Holzer (DFG), Prof. Andrzej Górski (PAN), Prof. Marek Niezgódka (Dyrektor ICM UW).

W trakcie sesji Minister Maria Elżbieta Orłowska zapowiedziała podjęcie konkretnych działań w kierunku wprowadzenia otwartego dostępu do publikacji polskich naukowców w 2013 roku na poziomie centralnym. Dodatkowo Minister zapowiedziała, że zmiany w sposobie udostępniania wyników badań nie mogą wpływać na jakość publikacji ani utrudniać rozwoju kariery naukowej, szczególnie młodym naukowcom. Dr Angela Holzer (DFG) przedstawiła sytuację z perspektywy niemieckiej, wskazując na programy Niemieckiego Stowarzyszenia Badawczego (DFG) w kierunku zmian w sposobie dystrybucji treści naukowych. Prof. Andrzej Górski (PAN) zwrócił uwagę na inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w tym zakresie oraz podniósł ważki problem powszechnego dostępu nie tylko do publikacji, ale również wyników badań. Sesję swoim wystąpieniem zakończył Prof. Marek Niezgódka podsumowując najważniejsze problemy i wyzwania związane z otwartym dostępem.

Sesja plenarna była zorganizowana przez Centrum Otwartej Nauki przy okazji inauguracji obchodów 20-sto lecia ICM.

Materiały filmowe z wystąpieniami prelegentów można znaleźć tutaj.

Prace MAiC nad projektem ustawy o otwartych zasobach publicznych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 10 grudnia 2012 r. poinformowało o prowadzeniu prac nad projektem ustawy o otwieraniu zasobów w instytucjach publicznych. Ustawa ma ułatwić proces otwierania zasobów wiedzy i kultury za pośrednictwem internetu. Prace nad ustawą mają potrwać do końca 2013 roku.

W przyszłym tygodniu MAiC przekaże projekt do konsultacji społecznych. Wśród wstępnych założeń znajduje się wprowadzenie precyzyjnej definicji zasobów publicznych i rozróżnienie ich od informacji publicznej oraz określenie jasnych kryteriów i warunków korzystania z zasobów będących w posiadaniu podmiotów publicznych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło KOED

Petycja na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Koalicja Otwartej Edukacji, której ICM UW jest członkiem założycielem, zorganizowała petycję na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Głównym postulatem petycji jest to, by wszystkie zasoby edukacyjne finansowane ze środków publicznych były otwarte: dostępne za darmo w internecie dla nauczycieli, uczniów i rodziców, z możliwością ich uzupełniania i aktualizowania.

Więcej na stronie petycji.

Additional information