Konferencja OpenAIRE - Getynga 2012

W dniach 20 - 22 listopada 2012 r. w Getyndze odbyła się konferencja projektu OpenAIRE, którego ICM UW jest jednym z uczestników. Na konferencji zaprezentowano między innymi rezultaty pilotażu Open Access 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, który wspierany jest przez program OpenAIRE.

Więcej informacji na stronach portalu OpenAIRE.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne. - publikacja Krzysztofa Siewicza

Dr Krzysztof Siewicz w ramach Biblioteki Centrum Otwartej Nauki opublikował książkę  "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne." Wyjaśnia ona kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe. Zapraszamy do lektury.

Publikację w różnych formatach można pobrać tutaj.

The Berlin 10 Open Access Conference

W dniach 7-8 listopada 2012 w Stellenbosch w RPA odbywa się międzynarodowa konferencja Berlin 10 dotycząca otwartego dostępu (The Berlin 10 Open Access Conference - Networked scholarship in networked world: participation in Open Access). Gospodarzem konferencji jest Uniwersytet w Stellenbosh. W konferencji będzie brało udział około 300 uczestników z 37 państw z całego świata.

Więcej informacji tutaj.

International Open Access Week 2012 w Polsce

W dniach 22-28 października 2012 r. trwa Open Access Week - międzynarodowy tydzień otwartego dostępu promujący ideę otwartości w edukacji i badaniach naukowych.

Informacje o polskich wydarzeniach związanych z Open Access Week można znaleźć na stronach KOED - zapraszamy do aktywnego udziału.

Strona poświęcona dorocznym wydarzeniom Open Access Week na całym świecie: http://www.openaccessweek.org/

MNiSW - otwarty dostęp jednym z priorytetów na najbliższe lata

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarowało wprowadzenie otwartego dostępu do wyników badań prowadzonych ze środków publicznych jako jeden z priorytetów na najbliższe lata.

"Wśród priorytetów resortu nauki na nadchodzące lata jest otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych. – Zależy nam na tym, by na przełomie 2015/2016 r. 60% tych badań było już dostępnych – deklarowała prof. Barbara Kudrycka."

Źródło:  Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego - informacja z 21 października 2012

Additional information