Program SpringerOpen books

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na publikacje open access Springer postanowił rozszerzyć swój program o książki open access. Ofertę obecnego programu dotyczącego otwartych czasopism rozszerzono proponując autorom publikującym we wszystkich obszarach nauki, techniki i medycyny opcję publikowania swoich książek w otwartym dostępie.

Więcej tutaj.

Źródło: SpringerOpen

Przypominamy jednocześnie o narodowym programie publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce.

Już za dwa miesiące Open Access Week 2012

Już za niespełna dwa miesiące rozpocznie się Międzynarodowy Tydzień Open Access - doroczna impreza otwartościowa będzie trwać od 22 do 28 października 2012 r..

Jednym z  zadań Open Access Week (OAW) jest propagowanie wiedzy i przypominanie o kwestiach wolnego dostępu do nauki, edukacji i kultury.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tygodniu otwartego dostępu do nauki poprzez organizację wydarzeń promujących otwartość w nauce, edukacji i kulturze. Na stronach OAW (www.openaccessweek.org) można znaleźć, przygotowane przez organizację SPARC, ulotki, wzory i modele, które pomocne będą w prowadzeniu działań promocyjnych. Materiały te dostępne są na wolnych licencjach, można je pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do swoich celów bez ograniczeń.

Koordynatorem OAW w Polsce jest KOED oraz EBIB.

Więcej:
EBIB
www.openaccessweek.org

Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony

Zachęcamy do zapoznania się z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, dotyczącym między innymi otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych. Zalecenie jest kolejnym elementem wspierającej otwarty dostęp polityki Komisji Europejskiej.

Wolny dostęp do brytyjskich badań naukowych w ciągu najbliższych dwóch lat

15 lipca 2012 rząd Wielkiej Brytanii potwierdził plany uczynienia wszystkich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych dostępnych bez embarga czasowego za darmo i bez ograniczeń w sieci w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jest to kolejny krok w stosunku do sygnalizowanej wcześniej przez brytyjski rząd rewolucji polegającej na wymuszeniu publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w modelu otwartego dostępu, o której pisaliśmy w grudniu 2011 r.

Źródło: The Guardian

Link do artykułu w The Guardian z grudnia 2011 r.

Materiały konferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce

Na stronie III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy, dostępne są materiały konferencyjne. Zachęcamy do lektury.

Link do materiałów tutaj.

Additional information