University of California w San Francisco wprowadza politykę otwartego dostępu

Senat University of California w San Francisco (UCSF) przegłosował wprowadzenie polityki otwartego dostępu dla bieżących i przyszłych artykułów naukowych w wersji elektronicznej.

"Naszym głównym celem jest to, aby nasze badania były dostępne dla każdego, kto się nimi interesuje, niezależnie od tego, czy jest zwykłym członkiem społeczeństwa, czy też naukowcem, bez ponoszenia wysokich opłat za prenumeratę czasopism." "Decyzja ta jest dużym krokiem naprzód w eliminowaniu barier w badaniach naukowych." "Otwierając obecnie zamknięty system, wprowadzona polityka będzie stymulowała innowacje i odkrycia naukowe oraz umożliwi podatnikom otwarty dostęp do kontroli nad inwestycjami w badania naukowe." powiedział  Dr Richard A. Schneider, przewodniczący Senackiej Komisji Akademickiej ds. Informacji Bibliotecznej i Akademickiej UCSF, który przewodzi inicjatywie na UCSF.

Decyzja senatu UCSF sprawiła, że UCSF jest największą instytucją naukową w Stanach Zjednoczonych, która wprowadziła politykę otwartego dostępu i jednym z pierwszych publicznych uniwersytetów, który przyjął taką politykę.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: UCSF

Nowi członkowie KOED

Do Koalicji Otwartej Edukacji, której ICM jest jednym z członków założycieli, przystąpiły Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz Fundacja Kolonia Artystów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło: KOED

Wytyczne UNESCO do polityki rozwoju i promocji Open Access

6 kwietnia 2012 r. UNESCO opublikowało wytyczne do polityki rozwoju i promocji Open Access (Policy Guidelines for the Developement and Promotion of Open Access).  Opracowane przez Almę Swan wytyczne kładą nacisk na promocję OA wśród krajów członkowskich i wyjaśnienie wszelkich najważniejszych kwestii związanych z otwartym dostępem,  w tym:
- podejście do OA,
- znaczenie OA,
- korzyści płynące z przyjęcia polityk OA,
- modele biznesowe,
- prawo autorskie i licencje,
- strategie promocji OA,
- prowadzenie polityki OA.

Treść całego dokumentu można znaleźć tutaj.

Źródło EBIB i UNESCO.

Szkolenie animatorów Koalicji Otwartej Edukacji, Kraków 5-7 lipca 2012 r.

W Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 5-7 lipca 2012 r będzie zostanie zorganizowane szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury.

Szkolenie powinno w szczególności zainteresować osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, osoby działające w sektorze pozarządowym, pracowników instytucji edukacyjnych.

Efektem szkolenia ma być przygotowanie uczestników do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu otwartej edukacji, nauki i kultury oraz promowania idei otwartości w swoim środowisku zawodowym.

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu:
- świat współczesnej informacji i mediów,
- domena publiczna,
- prawo autorskie i wolne licencjonowanie,
- Open Access,
- wolne i otwarte oprogramowanie,
- otwarta kultura,
- otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Seminarium CPI - Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej

17 kwietnia 2012 r. Centrum Promocji Informatyki zorganizowało III edycję seminarium z cyklu Badania naukowe - "Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej". Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro.

W trakcie seminarium zostały przedstawione zagadnienia związane ze sposobami pozyskiwania informacji naukowej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, poruszono również problem dostępu do informacji naukowej poprzez repozytoria i czasopisma naukowe w otwartym dostępie.

Wśród prelegentów znalazł się Jakub Szprot z Centrum Otwartej Nauki ICM UW, którego wykład pt.  Otwarte modele komunikacji naukowej, objął następujące zagadnienia:
- otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym dostępie, otwarte repozytoria, otwarte mandaty),
- otwarte dane badawcze,
- otwarta e-infrastruktura,
- open notebook science,
- naukowy networking i crowdsourcing,
- otwarty proces peer review,
- prawne narzędzia otwartej nauki (wolne licencje),
- otwarta nauka w Polsce.

Za Centrum Promocji Informatyki.

Więcej informacji tutaj.

Additional information