Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony

Zachęcamy do zapoznania się z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, dotyczącym między innymi otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań naukowych. Zalecenie jest kolejnym elementem wspierającej otwarty dostęp polityki Komisji Europejskiej.

Wolny dostęp do brytyjskich badań naukowych w ciągu najbliższych dwóch lat

15 lipca 2012 rząd Wielkiej Brytanii potwierdził plany uczynienia wszystkich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych dostępnych bez embarga czasowego za darmo i bez ograniczeń w sieci w ciągu najbliższych dwóch lat.

Jest to kolejny krok w stosunku do sygnalizowanej wcześniej przez brytyjski rząd rewolucji polegającej na wymuszeniu publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w modelu otwartego dostępu, o której pisaliśmy w grudniu 2011 r.

Źródło: The Guardian

Link do artykułu w The Guardian z grudnia 2011 r.

Materiały konferencyjne z III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce

Na stronie III Międzynarodowej Konferencji Open Access w Polsce, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy, dostępne są materiały konferencyjne. Zachęcamy do lektury.

Link do materiałów tutaj.

Grupa Zadaniowa ds. Porozumień i Licencji OA w COAR

W ramach COAR (Konfederacji Otwartych Repozytoriów) powstała Grupa Zadaniowa ds. Porozumień i Licencji OA. Jej głównym zadaniem, jest dokonanie przeglądu i oceny rosnącej liczby porozumień OA zawieranym pomiędzy wydawcami a instytucjami naukowymi. Przedstawienie pierwszych rekomendacji planowane jest na październik 2012 r.

Kierownikiem Grupy Zadaniowej została Kathleen Shearer z Kanadyjskiego Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: EBIBCOAR

"Otwarte mandaty w nauce" - spotkanie w siedzibie ICM UW

14 czerwca 2012 r.w siedzibie ICM UW odbyło się spotkanie poświęcone otwartym mandatom w nauce.

Spotkanie nawiązywało do zainicjowanego przez ICM apelu o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (http://otwartymandat.pl/) oraz do wspólnego stanowiska ICM oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w sprawie zmian w systemie prawa autorskiego. W dyskusji wzięto także pod uwagę wnioski zawarte w wykonanej przez ICM na zamówienie MNiSW ekspertyzie "Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska".

Apel o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce znajduje się pod adresem http://otwartymandat.pl/

Z treścią stanowiska ICM UW oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska można zapoznać się tutaj.

Z treścią ekspertyzy "Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska" można zapoznać się tutaj.

Additional information