Seminarium CPI - Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej

17 kwietnia 2012 r. Centrum Promocji Informatyki zorganizowało III edycję seminarium z cyklu Badania naukowe - "Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej". Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro.

W trakcie seminarium zostały przedstawione zagadnienia związane ze sposobami pozyskiwania informacji naukowej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, poruszono również problem dostępu do informacji naukowej poprzez repozytoria i czasopisma naukowe w otwartym dostępie.

Wśród prelegentów znalazł się Jakub Szprot z Centrum Otwartej Nauki ICM UW, którego wykład pt.  Otwarte modele komunikacji naukowej, objął następujące zagadnienia:
- otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym dostępie, otwarte repozytoria, otwarte mandaty),
- otwarte dane badawcze,
- otwarta e-infrastruktura,
- open notebook science,
- naukowy networking i crowdsourcing,
- otwarty proces peer review,
- prawne narzędzia otwartej nauki (wolne licencje),
- otwarta nauka w Polsce.

Za Centrum Promocji Informatyki.

Więcej informacji tutaj.

III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce - Bydgoszcz 13-14 kwietnia

W Bydgoszczy właśnie się zaczyna i będzie trwała przez trzy dni (13-14 kwietnia 2012 r.) III Międzynarodowa Konferencja Open Access. Konferencję organizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Otwarta nauka i edukacja.

Jeden z prelegentów konferencji z Centrum Otwartej Nauki w ICM opowie o otwieraniu nauki w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać tutaj.

Program konferencji.

Źródło: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stanowisko w sprawie reformy systemu prawa autorskiego - wersja anglojęzyczna

ICM razem z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska przygotowały anglojęzyczną wersję wspólnego stanowiska z założeniami reformy systemu prawa autorskiego. Pełna treść anglojęzycznej wersji dostępna jest tutaj.

Szkolenia "Otwórz się"

Fundacja Nowoczesna Polska pod honorowym patronatem Koalicji Otwartej Edukacji organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu stosowania wolnych licencji i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. Program szkoleń tworzony jest z myślą o przedstawicielach instytucji edukacyjnych i kulturalnych.

Zakres szkoleń obejmuje:
- prawo autorskie
- otwarte zasoby edukacyjne
- ruch otwartej edukacji i kultury
- zasady wolnego licencjonowania
- narzędzia do dzielenia się wiedzą
- repozytoria otwartych zasobów edukacyjnych
- narzędzia prawne
- praktyka wolnego licencjonowania.

Więcej informacji i szczegółów tutaj.

Źródło: Fundacja Nowoczesna Polska

13-14 kwietnia 2012 - III Międzynarodowa Konferencja Open Access

Już za miesiąc, 13-14 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy, odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja Open Access. Konferencję organizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Otwarta nauka i edukacja.

Jednym z prelegentów konferencji będzie Jakub Szprot z Centrum Otwartej Nauki w ICM, który opowie o otwieraniu nauki w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać tutaj.

Program konferencji.

Źródło: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Additional information