Wytyczne UNESCO do polityki rozwoju i promocji Open Access

6 kwietnia 2012 r. UNESCO opublikowało wytyczne do polityki rozwoju i promocji Open Access (Policy Guidelines for the Developement and Promotion of Open Access).  Opracowane przez Almę Swan wytyczne kładą nacisk na promocję OA wśród krajów członkowskich i wyjaśnienie wszelkich najważniejszych kwestii związanych z otwartym dostępem,  w tym:
- podejście do OA,
- znaczenie OA,
- korzyści płynące z przyjęcia polityk OA,
- modele biznesowe,
- prawo autorskie i licencje,
- strategie promocji OA,
- prowadzenie polityki OA.

Treść całego dokumentu można znaleźć tutaj.

Źródło EBIB i UNESCO.

Szkolenie animatorów Koalicji Otwartej Edukacji, Kraków 5-7 lipca 2012 r.

W Krakowie w Akademii Górniczo-Hutniczej w dniach 5-7 lipca 2012 r będzie zostanie zorganizowane szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury.

Szkolenie powinno w szczególności zainteresować osoby, które lubią szkolić, interesują się otwartością – nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne technologie w pracy z uczniami, bibliotekarzy, osoby działające w sektorze pozarządowym, pracowników instytucji edukacyjnych.

Efektem szkolenia ma być przygotowanie uczestników do prowadzenia podstawowych szkoleń z zakresu otwartej edukacji, nauki i kultury oraz promowania idei otwartości w swoim środowisku zawodowym.

Program szkolenia obejmie wykłady i warsztaty z zakresu:
- świat współczesnej informacji i mediów,
- domena publiczna,
- prawo autorskie i wolne licencjonowanie,
- Open Access,
- wolne i otwarte oprogramowanie,
- otwarta kultura,
- otwarte zasoby edukacyjne w Internecie oraz nowe technologie.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Seminarium CPI - Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej

17 kwietnia 2012 r. Centrum Promocji Informatyki zorganizowało III edycję seminarium z cyklu Badania naukowe - "Narzędzia informatyczne komunikacji naukowej". Seminarium odbyło się w Centrum Konferencyjnym CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro.

W trakcie seminarium zostały przedstawione zagadnienia związane ze sposobami pozyskiwania informacji naukowej przy użyciu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, poruszono również problem dostępu do informacji naukowej poprzez repozytoria i czasopisma naukowe w otwartym dostępie.

Wśród prelegentów znalazł się Jakub Szprot z Centrum Otwartej Nauki ICM UW, którego wykład pt.  Otwarte modele komunikacji naukowej, objął następujące zagadnienia:
- otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym dostępie, otwarte repozytoria, otwarte mandaty),
- otwarte dane badawcze,
- otwarta e-infrastruktura,
- open notebook science,
- naukowy networking i crowdsourcing,
- otwarty proces peer review,
- prawne narzędzia otwartej nauki (wolne licencje),
- otwarta nauka w Polsce.

Za Centrum Promocji Informatyki.

Więcej informacji tutaj.

III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce - Bydgoszcz 13-14 kwietnia

W Bydgoszczy właśnie się zaczyna i będzie trwała przez trzy dni (13-14 kwietnia 2012 r.) III Międzynarodowa Konferencja Open Access. Konferencję organizuje Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Otwarta nauka i edukacja.

Jeden z prelegentów konferencji z Centrum Otwartej Nauki w ICM opowie o otwieraniu nauki w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać tutaj.

Program konferencji.

Źródło: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stanowisko w sprawie reformy systemu prawa autorskiego - wersja anglojęzyczna

ICM razem z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska przygotowały anglojęzyczną wersję wspólnego stanowiska z założeniami reformy systemu prawa autorskiego. Pełna treść anglojęzycznej wersji dostępna jest tutaj.

Additional information