Stanowisko w sprawie reformy systemu prawa autorskiego

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska razem z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przygotowały wspólne stanowisko z założeniami reformy systemu prawa autorskiego.
Zaproponowano zmiany w następujących obszarach:

    • ochrona domeny publicznej,
    • zwiększenie swobody twórcy,
    • poszerzanie domeny publicznej o zasoby publiczne,
    • poszerzenie zakresu dozwolonego użytku,
    • złagodzenie rygoryzmu praw autorskich.

 
Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Źródło: ICM i  Centrum Cyfrowe Projekt:Polska

Otwarty Mandat - apel o otwarty dostęp do treści naukowych

Na stronie otwartymandat.pl ukazał się apel do instytucji finansujących naukę o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce.

Sygnatariusze apelu zwracają się do wszystkich polskich instytucji finansujących naukę, w tym MNiSW, NCBiR i NCN, o wprowadzenie wymogu otwartości oraz zapewnienie technicznych, ekonomicznych i prawnych warunków jego realizacji w odniesieniu do publikacji stanowiących polski dorobek naukowy.

Na wspomnianej stronie można także wysłuchać komentarza prof. Marka Niezgódki, Dyrektora ICM UW, do zamieszczonego apelu.

Ty także możesz zostać sygnatariuszem niniejszego apelu, zapraszamy do podpisywania się na stronie otwartymandat.pl.

Debata: „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej.

26 Stycznia 2012 r. o godzinie 16:00 odbędzie się  debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej. Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W debacie udział wezmą:
- Bożena Bednarek-Michalska - wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na UMK ,
- Dominika Czerniawska - socjolożka, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
- Jarosław Lipszyc - działacz na rzecz wolnej kultury, poeta, dziennikarz i publicysta, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, inicjator Koalicji Otwartej Edukacji,
- Alicja Pacewicz - współzałożycielka i dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- dr Paweł Szczęsny - biolog, pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin UW,
- prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – wykładowca SGH (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
- dr Alek Tarkowski – pracownik ICM Interdyscyplinarnego centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator projektu Creative Commons Polska, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska.
Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.

Więcej szczegółów tutaj.

Raport Komisji Europejskiej dotyczący polityki Open Access (lata 2007 - 2011)

Ukazał się raport będący analizą kwestionariuszy przygotowanych przez Komisję Europejską dotyczących otwartego dostępu i utrzymania polityki Open Access w Europie. Raport opiera się na bilansie z końca 2011 roku, który przedstawia status zaimplementowanych wniosków Komisji z roku 2007, dotyczących informacji naukowej w dobie cyfryzacji.

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Na podstawie European Commission: Research & Innovation - Science in Society

OpenAIREplus - wystartował

Na początku grudnia 2011 w Pizie rozpoczął się projekt OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe). Ten 30-sto miesięczny projekt finansowany z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej wiąże się ściśle z trwającym już od roku projektem OpenAIRE. Oba projekty będą współdziałały w celu poszerzenia misji OpenAIRE mającej na celu ułatwienie otwartego dostępu do prac naukowych w ramach ERA (European Research Area) poprzez dostarczanie powiązań między publikacjami, danymi i modelami finansowania. Ten nowy, wielkoskalowy projekt zrzesza 41 europejskich partnerów w tym trzy naukowe interdyscyplinarne społeczności.

OpenAIREplus będzie bazował na osiągnięciach OpenAIRE, które przeszły od implementacji pilotażu Open Access do fazy usługowej umożliwiając naukowcom umieszczanie publikacji, będących wynikami badań finansowanych z 7PR i ERA, w otwartych repozytoriach. Prace nad obecnymi repozytoriami zostaną rozszerzone w celu przyciągnięcia jak największej ilości danych z poszczególnych dziedzin nauki.

Najważniejszym celem OpenAIREplus jest stworzenie wydajnej i solidnej usługi dla, zatwierdzonych przez peer-review, publikacji naukowych i związanych z nimi zasobów. Ponadto projekt będzie miał na celu ułatwić komunikację i współpracę dzięki odpowiedniej infrastrukturze danych, umożliwiając dostęp do informacji dla naukowców i innych zainteresowanych. Projekt stworzy infrastrukturę do kolekcjonowania, wzbogacania i przechowywania metadanych otwartych zasobów naukowych. W celu wspomagania zarządzania i ustanawiania powiązań pomiędzy zasobami naukowymi  zostaną uruchomione innowacyjne struktury techniczne.

Dostęp do publikacji przez portal OpenAIRE będzie wspomagany przez HelpDesk oraz krajowe biura Open Access, które wspomogą również promocję projektu oraz koncepcję publikowania w modelu Open Access we wspólnocie użytkowników.

Więcej informacji tutaj.

Za OpenAIRE.

Additional information