Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Zasadniczym celem Projektu jest utworzenie ogólnodostępnego w sieci Internet, ponadregionalnego, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, przeszukiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Za:  Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Więcej informacji, w tym o celach szczegółowych Projektu, można  przeczytać tutaj.

Stowarzyszenie EBIB nowym członkiem Koalicji Otwartej Edukacji

Dnia 9 lutego 2011r. do członkostwa w Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) przystąpiło Stowarzyszenie EBIB, jest ono kolejną instytucją reprezentującą świat nauki i Open Access.
Prace stowarzyszenia polegają na budowaniu serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy polskich i prowadzeniu działań wspierających to środowisko.

Stowarzyszenie powstało w 2010 roku, jego głównymi projektami są:

Źródło: strona KOED

Serwis digitalizacja.pl

Pod adresem digitalizacja.pl możemy znaleźć ekspercki serwis dla wszystkich, zarówno początkujących jak i doświadczonych osób, zainteresowanych tematyką digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Serwis zawiera artykuły i opinie ludzi zajmujących się dziedziną digitalizacji, oferuje poradniki oraz forum tematyczne. Natomiast charakter otwarty serwisu stwarza dobrą okazję do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Więcej na digitalizacja.pl

Konferencja projektu SYNAT

W dniach 11-12 stycznia 2011r. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja projektu SYNAT.

Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy.

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane naukowe zamierzenia projektu, a także wyniki uzyskane podczas pierwszych miesięcy jego realizacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Za www.synat.pl

Centrum e-Learningu AGH bada otwartą edukację na uczelni

Na stronie Centrum e-Learningu AGH pojawiły się wyniki badania na temat otwartych zasobów edukacyjnych przeprowadzonego wśród pracowników uczelni. Materiał jest bardzo ciekawy - wykazuje sporą znajomość tematyki otwartej edukacji i otwartej nauki, choć jednocześnie skala wykorzystania tych zasobów (w szczególności własnych zasobów uczelni, zebranych na platformie Open AGH) nie jest aż tak duża.

Warto też zwrócić uwagę, że ponad 30% respondentów udostępnia w sieci swoje materiały dydaktyczne. [...] z ankiety wynika, że jeśli ktoś decyduje się na opublikowanie swoich materiałów, to częściej (59%) opatruje je którąś z otwartych licencji.


Więcej informacji na blogu CEL AGH.

Additional information