Grupa Zadaniowa ds. Porozumień i Licencji OA w COAR

W ramach COAR (Konfederacji Otwartych Repozytoriów) powstała Grupa Zadaniowa ds. Porozumień i Licencji OA. Jej głównym zadaniem, jest dokonanie przeglądu i oceny rosnącej liczby porozumień OA zawieranym pomiędzy wydawcami a instytucjami naukowymi. Przedstawienie pierwszych rekomendacji planowane jest na październik 2012 r.

Kierownikiem Grupy Zadaniowej została Kathleen Shearer z Kanadyjskiego Stowarzyszenia Bibliotek Naukowych.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: EBIBCOAR

"Otwarte mandaty w nauce" - spotkanie w siedzibie ICM UW

14 czerwca 2012 r.w siedzibie ICM UW odbyło się spotkanie poświęcone otwartym mandatom w nauce.

Spotkanie nawiązywało do zainicjowanego przez ICM apelu o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce (http://otwartymandat.pl/) oraz do wspólnego stanowiska ICM oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w sprawie zmian w systemie prawa autorskiego. W dyskusji wzięto także pod uwagę wnioski zawarte w wykonanej przez ICM na zamówienie MNiSW ekspertyzie "Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska".

Apel o wprowadzenie otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce znajduje się pod adresem http://otwartymandat.pl/

Z treścią stanowiska ICM UW oraz Centrum Cyfrowego Projekt: Polska można zapoznać się tutaj.

Z treścią ekspertyzy "Wdrożenie otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska" można zapoznać się tutaj.

University of California w San Francisco wprowadza politykę otwartego dostępu

Senat University of California w San Francisco (UCSF) przegłosował wprowadzenie polityki otwartego dostępu dla bieżących i przyszłych artykułów naukowych w wersji elektronicznej.

"Naszym głównym celem jest to, aby nasze badania były dostępne dla każdego, kto się nimi interesuje, niezależnie od tego, czy jest zwykłym członkiem społeczeństwa, czy też naukowcem, bez ponoszenia wysokich opłat za prenumeratę czasopism." "Decyzja ta jest dużym krokiem naprzód w eliminowaniu barier w badaniach naukowych." "Otwierając obecnie zamknięty system, wprowadzona polityka będzie stymulowała innowacje i odkrycia naukowe oraz umożliwi podatnikom otwarty dostęp do kontroli nad inwestycjami w badania naukowe." powiedział  Dr Richard A. Schneider, przewodniczący Senackiej Komisji Akademickiej ds. Informacji Bibliotecznej i Akademickiej UCSF, który przewodzi inicjatywie na UCSF.

Decyzja senatu UCSF sprawiła, że UCSF jest największą instytucją naukową w Stanach Zjednoczonych, która wprowadziła politykę otwartego dostępu i jednym z pierwszych publicznych uniwersytetów, który przyjął taką politykę.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: UCSF

Nowi członkowie KOED

Do Koalicji Otwartej Edukacji, której ICM jest jednym z członków założycieli, przystąpiły Zachęta Narodowa Galeria Sztuki oraz Fundacja Kolonia Artystów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Źródło: KOED

Wytyczne UNESCO do polityki rozwoju i promocji Open Access

6 kwietnia 2012 r. UNESCO opublikowało wytyczne do polityki rozwoju i promocji Open Access (Policy Guidelines for the Developement and Promotion of Open Access).  Opracowane przez Almę Swan wytyczne kładą nacisk na promocję OA wśród krajów członkowskich i wyjaśnienie wszelkich najważniejszych kwestii związanych z otwartym dostępem,  w tym:
- podejście do OA,
- znaczenie OA,
- korzyści płynące z przyjęcia polityk OA,
- modele biznesowe,
- prawo autorskie i licencje,
- strategie promocji OA,
- prowadzenie polityki OA.

Treść całego dokumentu można znaleźć tutaj.

Źródło EBIB i UNESCO.

Additional information