Wielka Brytania - Otwarty dostęp dla badań finansowanych ze środków publicznych - brytyjskie Ministerstwo Nauki

Ministerstwo Nauki Wielkiej Brytanii zasygnalizowało rewolucję polegającą na wymuszeniu publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w modelu otwartego dostępu. Wspomaganie tych działań ma się odbywać m.in. poprzez fundowanie nagród pieniężnych na wybrane badania oraz wspomaganie małych przedsiębiorstw w rozwijaniu idei naukowych.
Strategia rządu jest podsumowaniem 18 miesięcy prac koalicji Narodowej Służby Zdrowia Wielkiej Brytanii i przemysłu nauk przyrodniczych nad przekształceniem i rozwojem podstaw brytyjskiej nauki wobec kryzysu ekonomicznego.

Nowa strategia ma polegać przede wszystkim na dofinansowaniu uczelni wyższych i przedsiębiorstw do momentu gdy przyciągną one zewnętrznych inwestorów. Punktem wyjścia są zobowiązania koalicji do przejrzystości działań oraz publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w otwartym  dostępie. Ponadto, przejście do modelu otwartego dostępu ma się odbyć pod warunkiem utrzymania peer review i publikowania w otwartym dostępie jako obowiązku. Jedną z opcji gwarantującą opłacalność tego procesu jest przejście od modelu opłacania czasopism przez biblioteki uniwersyteckie do modelu, w którym naukowcy sami płacą za publikowanie. W tym wypadku jednak przewidywane jest dofinansowanie naukowców, tak aby było to dla nich możliwe.

Powyższy proces stanie się wyzwaniem dla dużych wydawnictw akademickich, które stojąc na straży wysokiej jakości badań naukowych, mają w pamięci nie zawsze skuteczne działania dotyczące otwartego dostępu.

Więcej informacji w dokumencie "Innovation and Research Strategy for Growth".

Na podstawie The Guardian: "Results of publicly funded research will be open access – science minister"

Public Library of Science rozszerza swoją misję

Od roku 2000 Public Library of Science (PLoS) wykorzystując potencjał oferowany przez media elektroniczne prowadzi misję mającą na celu sprawić aby światowa literatura naukowa była dostępna dla wszystkich bez ograniczeń. Obecnie gdy okazuje się, iż publikowanie w otwartym dostępie zachowuje wysoką jakość merytoryczną oraz jest ekonomicznie uzasadnione, PLoS poszerza swoją działalność wydając PLoS ONE Journal, który ma przyspieszać komunikację dzięki nowemu mechanizmowi publikowania poprzez PLoS Currents,  porządkując badania poprzez PLoS Hubs oraz wprowadzając nową pionierską alternatywną metodę oceny publikacji article-level-metrics. W centrum uwagi nowych inicjatyw znajduje się oczywiście idea otwartego dostępu.

Ponadto misja PLoS ma na celu:

- eliminację barier uniemożliwiających natychmiastowy dostęp do wyników badań oraz ich wykorzystanie;
- wprowadzenie strategii publikowania, która będzie kładła nacisk na otwartość, jakość i rzetelność;
- rozwój innowacyjnego podejścia do oceniania, porządkowania i ponownego wykorzystania pomysłów oraz danych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Na podstawie Public Library of Science.

Kurs e-learningowy "Otwarta nauka"

Centrum e-learningu AGH wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu opracowało kurs e-learningowy "Otwarta Nauka". Prace nad kursem prowadzili działacze i fachowcy z całej Polski zajmujący się kwestiami otwartości w nauce i dostępie do zasobów naukowych. Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat rozwoju nowych modeli komunikowania się w nauce. W rezultacie pozwoli on uczestnikowi swobodnie poruszać się w problematyce ruchu Open Access.
Kurs dostępny (bez potrzeby rejestracji i logowania) jest pod adresem: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/.
Dostęp jest otwarty dla wszystkich, a treści i ćwiczenia są dostępne na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach.

Kurs składa się z 9 modułów:
Moduł 1. Wprowadzenie w Open Access
Moduł 2. Krótka historia Open Access
Moduł 3. Otwarta nauka i nauka 2.0
Moduł 4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
Moduł 5. Czasopisma otwarte
Moduł 6. Otwarte repozytoria
Moduł 7. Platformy e-learningowe
Moduł 8. Polskie projekty otwartej nauki
Moduł 9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów nauki i edukacji

Za Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Open Access Week 2011 (24-30 października)

Trwa właśnie Open Access Week 2011, tydzień otwartego dostępu do wiedzy.  Na całym świecie w dniach 24-30 października odbywają się wydarzenia promujące inicjatywę Open Access. Listę większości wydarzeń organizowanych przez różne jednostki zaangażowane w ruch Open Access można zobaczyć na stronie EBIB.

Jak już wcześniej pisaliśmy Centrum Otwartej Nauki ICM UW przygotowało z tej okazji seminarium “Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty”, które odbędzie się 28 października o godzinie 16:30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny UW). Udział w seminarium jest otwarty i bezpłatny jednak prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium "Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty"

W ramach światowego tygodnia Open Access (24-30 października) Centrum Otwartej Nauki przygotowuje seminarium "Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty". Naszym celem jest pokazanie Open Access jako fundamentalnej zasady umożliwiającej naukowcom czerpanie w pełni z możliwości, które pojawiły się dla nich wraz z rewolucją cyfrową. Zasady, która wspiera nowoczesne narzędzia prowadzenia kwerend i badań naukowych nie tylko w kontekście wciąż słabo znanych w Polsce, metod nauki 2.0, ale również tych bardziej tradycyjnych.

Cztery dwudziestominutowe prezentacje seminaryjne będą mieć wymiar przede wszystkim praktyczny. Omówione zostaną kolejno: wybrane zagadnienia nauki 2.0, otwarte modele komunikacji naukowej, kluczowe z punktu widzenia naukowców kwestie prawa autorskiego. Przedstawione zostaną projekty wspierane/prowadzone przez CeON oferujące instytucjom możliwość digitalizacji i udostępnienia czasopism i monografii naukowych (w drugim przypadku również autorom indywidualnie).

Aby móc operować na odpowiednim poziomie szczegółowości, tym razem zawęziliśmy grono odbiorców do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy przede wszystkim naukowców, niemniej spotkanie będzie otwarte również i dla studentów.

Program :
Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska), Kompetencje cyfrowe humanisty - wokół zagadnień nauki 2.0
Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe), Prawo autorskie dla humanisty: aspekty praktyczne. Otwórz Książkę
Jakub Szprot (Centrum Otwartej Nauki), Otwarte modele komunikacji naukowej. Repozytorium CeON
Michał Szczepański (Muzeum Historii Polski), Cyfrowe zasoby humanistyczne. Bazhum

Seminarium poprowadzi Klaudia Grabowska (CeON ICM UW)

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października o godzinie 16.30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW (Campus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu).

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu "Sharing Knowledge: Open access repositories in the V4 countries"

Additional information