Debata: „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej.

26 Stycznia 2012 r. o godzinie 16:00 odbędzie się  debata pt. „Otwarta nauka” i „otwarta edukacja” jako zjawisko społeczne i problem polityki naukowej. Debata organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W debacie udział wezmą:
- Bożena Bednarek-Michalska - wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na UMK ,
- Dominika Czerniawska - socjolożka, pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
- Jarosław Lipszyc - działacz na rzecz wolnej kultury, poeta, dziennikarz i publicysta, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, inicjator Koalicji Otwartej Edukacji,
- Alicja Pacewicz - współzałożycielka i dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- dr Paweł Szczęsny - biolog, pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin UW,
- prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – wykładowca SGH (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego,
- dr Alek Tarkowski – pracownik ICM Interdyscyplinarnego centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator projektu Creative Commons Polska, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt Polska.
Moderatorem debaty będzie prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie.

Więcej szczegółów tutaj.

Raport Komisji Europejskiej dotyczący polityki Open Access (lata 2007 - 2011)

Ukazał się raport będący analizą kwestionariuszy przygotowanych przez Komisję Europejską dotyczących otwartego dostępu i utrzymania polityki Open Access w Europie. Raport opiera się na bilansie z końca 2011 roku, który przedstawia status zaimplementowanych wniosków Komisji z roku 2007, dotyczących informacji naukowej w dobie cyfryzacji.

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Na podstawie European Commission: Research & Innovation - Science in Society

OpenAIREplus - wystartował

Na początku grudnia 2011 w Pizie rozpoczął się projekt OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe). Ten 30-sto miesięczny projekt finansowany z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej wiąże się ściśle z trwającym już od roku projektem OpenAIRE. Oba projekty będą współdziałały w celu poszerzenia misji OpenAIRE mającej na celu ułatwienie otwartego dostępu do prac naukowych w ramach ERA (European Research Area) poprzez dostarczanie powiązań między publikacjami, danymi i modelami finansowania. Ten nowy, wielkoskalowy projekt zrzesza 41 europejskich partnerów w tym trzy naukowe interdyscyplinarne społeczności.

OpenAIREplus będzie bazował na osiągnięciach OpenAIRE, które przeszły od implementacji pilotażu Open Access do fazy usługowej umożliwiając naukowcom umieszczanie publikacji, będących wynikami badań finansowanych z 7PR i ERA, w otwartych repozytoriach. Prace nad obecnymi repozytoriami zostaną rozszerzone w celu przyciągnięcia jak największej ilości danych z poszczególnych dziedzin nauki.

Najważniejszym celem OpenAIREplus jest stworzenie wydajnej i solidnej usługi dla, zatwierdzonych przez peer-review, publikacji naukowych i związanych z nimi zasobów. Ponadto projekt będzie miał na celu ułatwić komunikację i współpracę dzięki odpowiedniej infrastrukturze danych, umożliwiając dostęp do informacji dla naukowców i innych zainteresowanych. Projekt stworzy infrastrukturę do kolekcjonowania, wzbogacania i przechowywania metadanych otwartych zasobów naukowych. W celu wspomagania zarządzania i ustanawiania powiązań pomiędzy zasobami naukowymi  zostaną uruchomione innowacyjne struktury techniczne.

Dostęp do publikacji przez portal OpenAIRE będzie wspomagany przez HelpDesk oraz krajowe biura Open Access, które wspomogą również promocję projektu oraz koncepcję publikowania w modelu Open Access we wspólnocie użytkowników.

Więcej informacji tutaj.

Za OpenAIRE.

Wielka Brytania - Otwarty dostęp dla badań finansowanych ze środków publicznych - brytyjskie Ministerstwo Nauki

Ministerstwo Nauki Wielkiej Brytanii zasygnalizowało rewolucję polegającą na wymuszeniu publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w modelu otwartego dostępu. Wspomaganie tych działań ma się odbywać m.in. poprzez fundowanie nagród pieniężnych na wybrane badania oraz wspomaganie małych przedsiębiorstw w rozwijaniu idei naukowych.
Strategia rządu jest podsumowaniem 18 miesięcy prac koalicji Narodowej Służby Zdrowia Wielkiej Brytanii i przemysłu nauk przyrodniczych nad przekształceniem i rozwojem podstaw brytyjskiej nauki wobec kryzysu ekonomicznego.

Nowa strategia ma polegać przede wszystkim na dofinansowaniu uczelni wyższych i przedsiębiorstw do momentu gdy przyciągną one zewnętrznych inwestorów. Punktem wyjścia są zobowiązania koalicji do przejrzystości działań oraz publikowania wyników badań finansowanych ze środków publicznych w otwartym  dostępie. Ponadto, przejście do modelu otwartego dostępu ma się odbyć pod warunkiem utrzymania peer review i publikowania w otwartym dostępie jako obowiązku. Jedną z opcji gwarantującą opłacalność tego procesu jest przejście od modelu opłacania czasopism przez biblioteki uniwersyteckie do modelu, w którym naukowcy sami płacą za publikowanie. W tym wypadku jednak przewidywane jest dofinansowanie naukowców, tak aby było to dla nich możliwe.

Powyższy proces stanie się wyzwaniem dla dużych wydawnictw akademickich, które stojąc na straży wysokiej jakości badań naukowych, mają w pamięci nie zawsze skuteczne działania dotyczące otwartego dostępu.

Więcej informacji w dokumencie "Innovation and Research Strategy for Growth".

Na podstawie The Guardian: "Results of publicly funded research will be open access – science minister"

Public Library of Science rozszerza swoją misję

Od roku 2000 Public Library of Science (PLoS) wykorzystując potencjał oferowany przez media elektroniczne prowadzi misję mającą na celu sprawić aby światowa literatura naukowa była dostępna dla wszystkich bez ograniczeń. Obecnie gdy okazuje się, iż publikowanie w otwartym dostępie zachowuje wysoką jakość merytoryczną oraz jest ekonomicznie uzasadnione, PLoS poszerza swoją działalność wydając PLoS ONE Journal, który ma przyspieszać komunikację dzięki nowemu mechanizmowi publikowania poprzez PLoS Currents,  porządkując badania poprzez PLoS Hubs oraz wprowadzając nową pionierską alternatywną metodę oceny publikacji article-level-metrics. W centrum uwagi nowych inicjatyw znajduje się oczywiście idea otwartego dostępu.

Ponadto misja PLoS ma na celu:

- eliminację barier uniemożliwiających natychmiastowy dostęp do wyników badań oraz ich wykorzystanie;
- wprowadzenie strategii publikowania, która będzie kładła nacisk na otwartość, jakość i rzetelność;
- rozwój innowacyjnego podejścia do oceniania, porządkowania i ponownego wykorzystania pomysłów oraz danych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj

Na podstawie Public Library of Science.

Additional information