Creative Commons Global Summit 16-18 września Warszawa

W dniach 16-18 września odbędzie się Creative Commons Global Summit - zjazd działaczy Creative Commons, który będzie także okazją do spotkań ze środowiskami działającym na obszarze praw autorskich, wolnej kultury i nowych technologii. Wśród gości zjazdu będą m.in. prof. Lawrence Lessig (Harvard University, USA), prof. P. Bernt Hugenholtz (Institute for Information Law, Holandia).

Zjazdowi towarzyszyć będą również wydarzenia publiczne i kulturalne m.in. otwarte wykłady, warsztaty, koncerty i imprezy klubowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu i rejestracji na można znaleźć na stronie oficjalnej zjazdu.

Za Creative Commons Polska

Zasady dozwolonego użytku prywatnego i publicznego - opracowanie na stronach KOED

Na stronach Koalicji Otwartej Edukacji pojawiło się opracowanie dotyczące zasad dozwolonego użytku prywatnego i publicznego. Dozwolony użytek daje większą swobodę w korzystaniu z prac innych osób, upoważniając do korzystania z utworu bez zgody autorów. Autorką opracowania jest Beata Matejesiek-Rodriguez. Do obszernej lektury zapraszamy tutaj.

Za KOED.

Bezpośrednie linki:

Opracowanie zasad dozwolonego użytku

Tabela załączona do opracowania

Nature wdraża platformę w modelu Open Access

Nature Publishing Group uruchomiła platformę Scientific Reports w modelu Open Access, na platformie są publikowane i udostępniane bez ograniczeń prace z zakresu nauk przyrodniczych. Opłaty za publikowanie w Sceintific Reports ponoszą autorzy. Do wyboru autorów są dwie licencje Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Unported lub Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Więcej informacji na stronie Nature.

Za KOED.

Rejestracja na Creative Commons Global Summit 2011 w Warszawie rozpoczęta

16 sierpnia rozpoczęła się rejestracja na Creative Commons Global Summit, który będzie miał miejsce w dniach 16-18 września 2011 r. w Warszawie. Znamienne jest to, iż wydarzenie odbędzie się się w 10 rocznicę powstania Creative Commons. Tematem przewodnim zjazdu jest "Powering an Open Future". Lista gości obejmuje takie nazwiska jak: prof. Lawrance Lessig, Jimmy Wales, prof. P. Bernt Hugenholtz, Melissa Hagemann. Zjazd otwarty jest nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w kwestie CC lecz także dla wszystkich zainteresowanych prawem autorskim, wolną kulturą i nowymi technologiami.

Zarejestrować się można na stronie Creative Commons.

Program zjazdu jest w trakcie opracowania, jednakże jego wstępną wersję można zobaczyć tutaj.

Więcej informacji na stronie: http://wiki.creativecommons.org/Global_Summit_2011.

Za KOED i CreativeCommons

Książka The Power of Open wydana przez Creative Commons

Creative Commons wydało książkę będącą zbiorem przykładów wykorzystania licencji Creative Commons. Przykłady pokazują pozytywny wpływ CC na inicjatywy i projekty prowadzone przez rozmaite instytucje w edukacji, nauce, sztuce i produkcji. Książka The Power of Open prezentuje wartość otwartych modeli opartych na kulturze współpracy i dzielenia się. Książkę można pobrać ze strony thepowerofopen.org, wersja polskojęzyczna znajduje się w trakcie opracowana

Więcej informacji na: koed.org.pl i thepowerofopen.org

Za koed.org.pl

Additional information