Kurs e-learningowy "Otwarta nauka"

Centrum e-learningu AGH wraz z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu opracowało kurs e-learningowy "Otwarta Nauka". Prace nad kursem prowadzili działacze i fachowcy z całej Polski zajmujący się kwestiami otwartości w nauce i dostępie do zasobów naukowych. Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat rozwoju nowych modeli komunikowania się w nauce. W rezultacie pozwoli on uczestnikowi swobodnie poruszać się w problematyce ruchu Open Access.
Kurs dostępny (bez potrzeby rejestracji i logowania) jest pod adresem: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/.
Dostęp jest otwarty dla wszystkich, a treści i ćwiczenia są dostępne na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach.

Kurs składa się z 9 modułów:
Moduł 1. Wprowadzenie w Open Access
Moduł 2. Krótka historia Open Access
Moduł 3. Otwarta nauka i nauka 2.0
Moduł 4. Nowe modele i kanały komunikacji naukowej
Moduł 5. Czasopisma otwarte
Moduł 6. Otwarte repozytoria
Moduł 7. Platformy e-learningowe
Moduł 8. Polskie projekty otwartej nauki
Moduł 9. Sposoby docierania do polskich i zagranicznych otwartych zasobów nauki i edukacji

Za Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Open Access Week 2011 (24-30 października)

Trwa właśnie Open Access Week 2011, tydzień otwartego dostępu do wiedzy.  Na całym świecie w dniach 24-30 października odbywają się wydarzenia promujące inicjatywę Open Access. Listę większości wydarzeń organizowanych przez różne jednostki zaangażowane w ruch Open Access można zobaczyć na stronie EBIB.

Jak już wcześniej pisaliśmy Centrum Otwartej Nauki ICM UW przygotowało z tej okazji seminarium “Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty”, które odbędzie się 28 października o godzinie 16:30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Kampus Główny UW). Udział w seminarium jest otwarty i bezpłatny jednak prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium "Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty"

W ramach światowego tygodnia Open Access (24-30 października) Centrum Otwartej Nauki przygotowuje seminarium "Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty". Naszym celem jest pokazanie Open Access jako fundamentalnej zasady umożliwiającej naukowcom czerpanie w pełni z możliwości, które pojawiły się dla nich wraz z rewolucją cyfrową. Zasady, która wspiera nowoczesne narzędzia prowadzenia kwerend i badań naukowych nie tylko w kontekście wciąż słabo znanych w Polsce, metod nauki 2.0, ale również tych bardziej tradycyjnych.

Cztery dwudziestominutowe prezentacje seminaryjne będą mieć wymiar przede wszystkim praktyczny. Omówione zostaną kolejno: wybrane zagadnienia nauki 2.0, otwarte modele komunikacji naukowej, kluczowe z punktu widzenia naukowców kwestie prawa autorskiego. Przedstawione zostaną projekty wspierane/prowadzone przez CeON oferujące instytucjom możliwość digitalizacji i udostępnienia czasopism i monografii naukowych (w drugim przypadku również autorom indywidualnie).

Aby móc operować na odpowiednim poziomie szczegółowości, tym razem zawęziliśmy grono odbiorców do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy przede wszystkim naukowców, niemniej spotkanie będzie otwarte również i dla studentów.

Program :
Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska), Kompetencje cyfrowe humanisty - wokół zagadnień nauki 2.0
Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe), Prawo autorskie dla humanisty: aspekty praktyczne. Otwórz Książkę
Jakub Szprot (Centrum Otwartej Nauki), Otwarte modele komunikacji naukowej. Repozytorium CeON
Michał Szczepański (Muzeum Historii Polski), Cyfrowe zasoby humanistyczne. Bazhum

Seminarium poprowadzi Klaudia Grabowska (CeON ICM UW)

Spotkanie odbędzie się w piątek 28 października o godzinie 16.30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW (Campus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu).

Zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Seminarium jest organizowane w ramach projektu "Sharing Knowledge: Open access repositories in the V4 countries"

Już po IV Konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011

Na IV Konferencji Polskie Biblioteki Cyfrowe, która odbyła się w dniach 10-13 października 2011 r. w Poznaniu poruszano tematy związane między innymi z rolą zintegrowanej infrastruktury sieciowej wiedzy w Polsce, rolą bibliotek cyfrowych w budowaniu platformy sieciowych zasobów wiedzy, a także wykorzystaniem internetowych aplikacji multimedialnych do promocji bibliotek cyfrowych oraz wykorzystaniem bibliotek cyfrowych jako narzędzia animacji współpracy środowiskowej. Omówiono znaczenie udostępniania metadanych oraz oparte na oprogramowaniu dLibra udostępnianie niewidomym zasobów cyfrowych. Przedstawiono wizualizacje modeli bibliotek cyfrowych oraz aplikacje multimedialne zastosowane do ich promocji. Zastanawiano się nad przyszłością materiałów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych w kontekście Open Access.

Pośród zagadnień związanych ściśle z tematyką bibliotek cyfrowych Profesor Marek Niezgódka zaprezentował rolę projektu SYNAT w zintegrowanej infrastrukturze sieciowej wiedzy. Natomiast na sesji Open Access Klaudia Grabowska zaprezentowała referat "Otwarte modele dystrybucji wiedzy a polskie środowisko naukowe. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki".

Konferencja była wspaniałą okazją do zapoznania się z tematyką bibliotek cyfrowych, nawiązania znajomości, wymiany doświadczeń i dyskusji nad problemami świata cyfrowych zasobów.

Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011 - Poznań 10-13 października

W Poznaniu, w dniach 10-13 października odbędzie się konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2011. Konferencja będzie obejmować zagadnienia związane między innymi z rolą zintegrowanej infrastruktury sieciowej wiedzy w Polsce, rolą bibliotek cyfrowych w budowaniu platformy sieciowych zasobów wiedzy, wykorzystaniem internetowych aplikacji multimedialnych do promocji bibliotek cyfrowych oraz wykorzystaniem bibliotek cyfrowych jako narzędzia animacji współpracy środowiskowej.

Nie zabraknie także sesji dotyczącej Open Access, na której omówione zostanie funkcjonowanie otwartych modeli dystrybucji wiedzy w polskim środowisku naukowym oraz zostanie przedstawione Repozytorium Centrum Otwartej Nauki. Ponadto będzie mowa o przyszłości materiałów edukacyjnych w bibliotekach cyfrowych oraz o publikacjach tradycyjnych i elektronicznych.

Wśród prelegentów Konferencji PBC 2011 będzie Dyrektor ICM UW – Prof. dr hab. Marek Niezgódka oraz przedstawicielka Centrum Otwartej Nauki ICM UW - Klaudia Grabowska.

Konferencji towarzyszyć będą szkolenia z obsługi systemu dLibra oraz z podstaw digitalizacji i udostępniania obiektów dziedzictwa kulturowego, a także warsztaty dotyczące bibliotek cyfrowych.

Program konferencji można znaleźć tutaj.

Więcej na stronie konferencji PBC 2011.

Additional information