Rekomendacje otwartości publikacji dla sektora społecznego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację otwartości publikacji dla sektora społecznego. Rekomendacja została opracowana przez przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Koalicji Otwartej Edukacji i zawiera reguły otwartości, mające pomóc organizacjom pozarządowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy i skutecznie realizować statutowe misje w tym:
- zwiększyć poziom dotarcia do beneficjentów,
- rozwijać współpracę w ramach sektora,
- ułatwić tworzenie nowych projektów,
- przyspieszyć proces wdrażania i aktualizowania wiedzy,
- zapobiegać dublowaniu się wysiłków.

Rekomendacja zwraca także uwagę na istotne rozwiązania dla organizacji sektora społecznego takie jak publikowanie informacji powstających w ramach projektów i codziennej działalności organizacji na otwartych zasadach oraz otwartość na poziomie prawnym zagwarantowana przez wybór wolnych licencji.

W dokumencie znalazły się także rekomendacje dla grantodawców, którzy mogą mieć wpływ na sposób publikacji materiałów przygotowanych w finansowanych przez siebie projektach poprzez odpowiednie ukształtowanie regulaminów konkursowych i umów o przyznanie dotacji.

Rekomendacja dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Za KOED i OFOP.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki - depot.ceon.pl

Otworzyliśmy repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym będą udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium będzie otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu materiały będą łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z ICM UW.

Zapraszamy do korzystania z repozytorium, dostępnego pod adresem http://depot.ceon.pl, naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Wszelkie pytania dotyczące repozytorium prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Konferencja Otwarte zasoby wiedzy - nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej

W dniach 15-17 czerwca 2011 r. w Krakowie i Zakopanem odbędzie się konferencja dotycząca otwartych zasobów wiedzy. Konferencja będzie spotkaniem naukowców z bibliotekarzami - środowiska twórców informacji naukowej z współtwórcami systemu otwartego dostępu do informacji.

W czasie konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:
- nowoczesne modele i formy komunikacji naukowej,
- Open Access w komunikacji naukowej,
- organizacja i zarządzanie otwartymi zasobami wiedzy,
- repozytoria: pozyskiwanie zasobów (uwarunkowania prawne, polityki, licencje), oprogramowanie, wykorzystanie;
- tradycyjne formy publikowania a rozpowszechnianie otwartych zasobów w sieci,
- długoterminowa archiwizacja publikacji cyfrowych,
- biblioteki w procesie otwartego udostępniania wiedzy,
- społeczność w otwartej komunikacji - postawy i zachowania.


Jednym z prelegentów będzie Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego - Prof. dr hab. Marek Niezgódka.

Konferencję poprzedzą warsztaty dla autorów publikacji naukowych.

Z programem konferencji można zapoznać się tutaj.

Za Politechniką Krakowską

Konferencja IATUL na Politechnice Warszawskiej - "Libraries for An Open Environment"

W dniach 29 maja - 2 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbywa się coroczna konferencja IATUL (International Association of Scientific and Technological University Libraries). Tematyka konferencji koncentruje się na otwartym dostępie, otwartej komunikacji międzyuczelnianej, e-learningu, otwartych zasobach dla szkolnictwa wyższego, repozytoriach i bibliotekach cyfrowych oraz ulepszaniu umiejętności bibliotekarskich.

W czasie konferencji została podkreślona waga nowego modelu komunikacji naukowej, próbowano rozwiać nieporozumienia jakie narastają wokół procesu otwierania nauki i jej rzekomych zagrożeń. Poszukiwano dobrych rozwiązań dla nowoczesnej sieciowej wymiany wiedzy zarówno przez naukowców jak i wydawców. Przedstawiciele Ukrainy, Niemiec i Australii zaprezentowali narodowe projekty otwarte. Omówiono także działanie sieci polskich bibliotek cyfrowych oraz jej rozwoju w kontekście współpracy z innymi europejskimi projektami.

Więcej informacji tutaj.

Za EBIB.

Strona konferencji IATUL 2011.

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych - trzecia aktualizacja

Koalicja Otwartej Edukacji przygotowała kolejną wersję Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. W trzeciej z kolei wersji przewodnika nacisk został położony na kwestie praktyczne. Rozbudowano katalog o zasobach o kilka istotnych inicjatyw: Włącz Polskę, Otwórz książkę, FreePhotoBank, Teachers without Borders, Peer 2 Peer University, MERLOT. Rozbudowano rozdział o wolnych licencjach w szczególności rozdział dotyczący publikowania i oznaczania treści licencjami CC.

Trzecią wersję przewodnika można pobrać tutaj.

Za koed.org.pl.

Additional information