Film o modelach biznesowych CC

Polecam dokument filmowy Francesa Pintera i Davida Percy'ego o alternatywnych modelach biznesowych związanych z publikowaniem treści na licencjach Creative Commons. Są to trzy 10-minutowe wywiady z Jonhem Buckmanem z Magnatune, blogerem Tomem Reynoldsem i Timo Hannay'em z Nature. Szczególnie interesująca jest rozmowa z Hannay'em, która pokazuje przemiany rynku publikacji naukowych.Laureaci Nobla wzywają do większej otwartości w medycynie

Dwaj laureaci Nagrody Nobla - Sir John Sulston (medycyna 2002) i Joseph Stiglitz (ekonomia 2001) rzucają wyzwanie "moralnej korupcji" przemysłu medycznego, który niszczy rozwój współczesnej nauki. W otwartym liście do The Times Sulston i Stiglitz piszą, że istniejące przepisy chroniące tzw. własność intelektualną nie są przystosowane do dzisiejszych warunków i szkodzą nauce. Patentowanie genów i procedur medycznych blokuje innowacyjność, prowadzi do monopolizacji wyników i utrudnia dostęp do wiedzy. "Prywatne interesy firm farmaceutycznych biorą górę nad interesami pacjentów" - mówił Sulston na otwarciu Instytutu na rzecz Nauki, Etyki i Innowacyjności przy Uniwersytecie w Manchesterze.

Pytanie "Czyją własnością jest nauka?" jest kluczowe, a odpowiedź na nie będzie miała daleko idące implikacje dla postępu naukowego i sposobu dystrybucji osiągnięć naukowych. ... Wierzymy, że nadszedł czas aby na nowo ocenić skutki istniejącego systemu praw autorskich, szczególnie w odniesieniu do prawa patentowego, nauki, innowacyjności i dostępu do technologii. Musimy ocenić czy system ten wspiera czy niszczy, czy działa na rzecz promocji postępu naukowego i dobra wspólnego czy je torpeduje. "

Apel noblistów zainaugurował narodową debatę "Who owns science?" na Uniwersytecie w Manchesterze.


Nowe książki nt. Open Access

Ostatnio ukazały się po angielsku 3 ciekawe książki nt. Open Access:

 

Stanford University School of Education wprowadza Open Access

Pracownicy School of Education Uniwersytetu Stanforda jednogłośnie przyjęli pod koniec czerwca obowiązek publikowania artykułów w formule Open Access. Jest to kolejny wydział amerykańskiej uczelni, który podąża za przykładem Faculty Arts and Sciences Harvardu. Oto fragment postanowień Stanfordu:

Działając na rzecz większej otwartości i poszerzania dostępu do osiągnięć naukowych wydział przyjmuje następujace zasady. Pracownicy wydziału udzielają Uniwersytetowi niewyłącznej, nieodwołalnej licencji o zasięgu światowym na udostąpnianie publikacji na wszystkich nośnikach pod warunkiem zaznaczenia autorstwa i niewykorzystywania publikacji do celow komercyjnych.

Blackstone Audio rezynuje z DRM

Na początku kilka słów wytłumaczenia - przerwa na BOA związana była z intensywnymi przygotowaniami do egzaminów doktorskich i odreagowywaniem po tychże. Wszystko przebiegło zgodnie z planem a BOA powraca do życia.

Cory Doctorow pisze na BoingBoing, że Blackstone, jedno z największych wydawnictw na świecie publikujących książki w formacie audio zamierza zrezygnować z zabezpieczeń DRM i przejść na format mp3. Wcześniej taką decyzję podją Random House Audio i podobno to dopiero początek. Doctorow zastanawia się, kiedy tą drogą pójdzie gigant Audible, który dostarcza audiobooki do iTunes.

W liście skierowanym do autorów Blakcstone uzasadnia swoją decyzję używając następujących argumentów:

    • odrzucenie zabezpieczeń DRM jest w interesie klientów, którzy będą mieli swobodę odtwarzania zakupionych plików na wszystkich urządzeniach;
    • brak DRM jest w interesie producentów i autorów ksiażek audio, którzy zyskują nowe możliwości dotarcia do klienta;
    • stosowanie formatu .mp3 nie jest równoznaczne z otwarciem drzwi piratom, gdyż Blackstone planuje specjalnie oznaczać pliki tak aby wiadomo było skąd pochodzą ( choć Doctorow podkreśla, że watermarking jest łatwy do obejścia).

 

Additional information