Otwórz Książkę w Europeanie

Od początku tego tygodnia, dzięki współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych, kolekcję Otwórz Książkę można znaleźć w Europeanie, obok kolekcji bibliotek, archiwów muzeów i galerii z całej Europy.

OK debiutuje na portalu komercyjnym

Po raz pierwszy książki z naszej kolekcji pojawiły się w sklepie internetowym. Na portalu elib, oferującym ebooki i audiobooki, można do nas trafić szukając książek z dziedzin humanistycznych. Mamy również oddzielny dział, gdzie zebrane są wszystkie książki znajdujące się w naszym serwisie na tych z licencji Creative Commons, które umożliwiają komercyjne wykorzystywanie publikacji. Książki, w formacie pdf są do ściągnięcia bezpłatnie.

“Otwórz Książkę” w FBC

Uruchomiliśmy właśnie protokół OAI PMH dla naszego serwisu. Oznacza to, że informacje o każdej publikacji znajdującej się w zbiorach Otwórz Książkę, w postaci metadanych zapisywanych przez nas według schematu Dublin Core, są wystawione w sposób otwarty i mogą być swobodnie wykorzystywane przez specjalistyczne wyszukiwarki, które dają dostęp do danych o materiałach znajdujących się w różnych rozproszonych kolekcjach.

I tak, na początek: od 2 czerwca do książek naszego, wprawdzie wciąż jeszcze skromnego, ale systematycznie powiększającego się zbioru, można dotrzeć przez Federację Bibliotek Cyfrowych – największą tego rodzaju wyszukiwarkę w Polsce, która gromadzi informacje o zasobach polskich bibliotek cyfrowych, repozytoriach sieci PIONIER i innych repozytoriach tworzonych głównie przez instytucje publiczne, udostępniające swoje zbiory on-line bezpłatnie i w większości bez dodatkowych ograniczeń.

Springer Open Choice

Od początku czerwca studenci i pracownicy naukowi polskich instytucji badawczych i akademickich będą mogli bezpłatnie publikować w czasopismach wydawnictwa Springer w trybie Open Access. Program jest realizowany w ramach umowy zawartej (wstępnie do końca 2010 roku, z możliwością przedłużenia) między ICM-em i wydawnictwem a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Springer jest wydawcą ponad 1000 tytułów głównie z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, a swoje publikacje udostępnia również w ramach ICM-owej kolekcji: ScienceServer, która jeszcze w tym roku ma zostać przeniesiona w całości na platformę YADDA.

Program Open Choice wydawnictwa Springer pozwala na publikację tekstu w trybie peer-reviewed (z zachowaniem wszystkich procedur dotyczących publikacji tradycyjnych) za opłatą, na zasadach Open Access, dzięki którym tekst jest dostępny w wersji elektronicznej dla wszystkich za darmo, bez dodatkowej karencji.

Dzięki podpisanej umowie, polscy naukowcy będą zwolnieni z opłat za opublikowanie tekstów, które drukowane będą po raz pierwszy. Prawa autorskie nie przechodzą na wydawnictwo, a autorzy mogą wybrać zasady udostępniania i użytkowania tekstu posługując się w tym zakresie np. licencjami Creative Commons.

Ostateczna wersja publikowanego artykułu zostanie umieszczona równolegle przez ICM i wydawcę, może być również archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji której pracownikiem/studentem jest autor. Dodatkowo artykułu z zakresu nauk biomedycznych znajdą się w repozytorium PubMed Central porozumieniu zawartemu między wydawnictwem Springer a PMC.

Teksty do publikacji należy zgłaszać za pomocą formularza, pamiętając o wyborze Open Acces jako sposobu publikacji. Więcej informacji na temat procedury związanej z procesem wydawniczym można znaleźć na stronie wydawnictwa lub w krótkiej prezentacji przygotowanej wspólnie przez ICM i wydawnictwo.

USA: otwarty dostęp do wszystkich publikacji naukowych ze środków publicznych

Kongres amerykański pracuje obecnie nad propozycją Federal Research Public Access Act (FRPAA), który wprowadziłby wymóg publicznego udostępnienia wszelkich publikacji naukowych finansowanych ze środków publicznych przez instytucje grantobiorcze o budżecie większym niż 100 milionów.

Precedensem dla takiego modelu jest przyjęta w 2005 roku ustawa, na mocy której jedna z instytucji rządowych - National Institute of Health - najpierw rekomendowała, a potem zobowiązywała grantobiorców do otwartego udostępniania publikacji z badań finansowanych przez NIH.

Wprowadzenie podobnego mechanizmu mocą swojego rozporządzenia wykonawczego rozważa równolegle prezydent Barack Obama.

Więcej informacji na stronie Nature News.

Additional information