Otrzymaliśmy patronat PAN

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt został objęty honorowym patronatem przez Polską Akademię Nauk.

Otwórz książkę – pytania i odpowiedzi

Na podstawie pytań zgłaszanych przez osoby, z którymi rozmawiamy o projekcie, przygotowaliśmy zbiór pytań i odpowiedzi związanych z projektem “Otwórz książkę”. Dokument skierowany jest do autorów chcących udostępnić swoje książki w ramach projektu, jego współpracowników, oraz wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Dokument składa się z trzech części. W pierwszej z nich omówiono podstawowe zagadnienia związane z samym projektem, druga dotyczy ogólnych zasad prawa autorskiego, zaś trzecia  wykorzystywanych w projekcie licencji Creative Commons.

Tekst jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz ICM UW. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem, że zachowa się informację licencyjną i poda ICM UW jako właściciela praw do tekstu.w

Ściągnij Otwórz książkę – pytania i odpowiedzi (plik PDF).

Warsztat "Oznaczanie domeny publicznej"

W dniach 20-21 października odbędzie się w Amsterdamie trzeci warsztat w ramach projektu Communia, zatytułowany "Oznaczanie domeny publicznej: zrzeczenie się i certyfikacja".

Tematem warsztatu będą zagadnienia prawne, ekonomiczne i techniczne związane z certyfikacją utworów znajdujących się w domenie publicznej oraz zrzeczaniem się praw do własności intelektualnej w Europie.

Pierwsza sesja warsztatu będzie złożona z dwóch referatów wygłoszonych przez badaczy domeny publicznej oraz prezentacji dwóch narzędzi opracowanych przez Creative Commons. Pozostałe dwie sesje będą dotyczyć możliwość zrzeczenia się praw na terenie jurysdykcji europejskich; oraz narzędzi potrzebnych do ustalenia statusu i certyfikacji utworów znajdujących się w domenie publicznej, lub uznawanych za takie.

Przewidziane są również prezentacje organizacji i projektów, które oparły swoje modele działania na wykorzystaniu utworów z domeny publicznej, oraz spotkania poszczególnych grup roboczych projektu Communia.

Więcej informacji o warsztacie i o projekcie Communia.

Open Access Day

Open Access Day

 

W związku z wielkimi zmianami w zakresie publikowania naukowego i promowania idei open access, otwartej kultury oraz edukacji, swobodnego dostępu do wiedzy, jak najszerszej wymiany doświadczeń - międzynarodowe organizacje organizacje Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), Students for FreeCulture, and the Public Library of Science ustanowiły 14 października Dniem Open Access.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Nowoczesna Polska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które tworzą koalicję na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych przyłączają się do tej akcji i pragną zachęcić inne instytucje nauki, kultury, mediów, by wzmocniły swoim autorytetem ruch dążący do szerokiego udostępnienie twórczości w Internecie.

Nowe technologie i internet zmieniły nasze życie, dają nam szansę wykorzystania informacji i wiedzy w skali globalnej, każdy może tworzyć dzieła kultury, wielu prowadzić badania czy edukować. Ważnym jest, by dzielić się nabytą wiedzą z innymi. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by dobra, które współtworzymy były dostępne każdemu, za darmo i przez 24h na dobę. Pamiętajmy o tym, że znacznie częściej jesteśmy konsumentami już istniejącej kultury i wiedzy niż twórcami, że to, kim jesteśmy zawdzięczamy twórczości przeszłych pokoleń. Dajmy następnym pokoleniom szansę na nieograniczone uczestnictwo w kulturze i edukacji! Nie zamykajmy przed nimi „bram do sieci”.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do wszystkich bibliotek, instytucji naukowych i edukacyjnych, oraz osób zainteresowanych kwestią dostępu do wiedzy o wyświetlenie logo, ulotki i plakatu Open Access Day na swoich stronach internetowych w dniu 14 października. Od naszego wspólnego zaangażowania zależeć będzie, jak daleko i szybko idea ta dotrze do szerszych grup społecznych wrażliwych na wzrost poziomu wiedzy i edukacji rodaków. Od nas zależy los zasobów edukacyjnych i naukowych w Internecie.

Pliki do pobrania są dostępne ze stron EBIB: http://www.ebib.info/content/view/1568/.

Międzynarodowe strony OAD: http://openaccessday.org/.

 

Reblog this post [with Zemanta]

Film o modelach biznesowych CC

Polecam dokument filmowy Francesa Pintera i Davida Percy'ego o alternatywnych modelach biznesowych związanych z publikowaniem treści na licencjach Creative Commons. Są to trzy 10-minutowe wywiady z Jonhem Buckmanem z Magnatune, blogerem Tomem Reynoldsem i Timo Hannay'em z Nature. Szczególnie interesująca jest rozmowa z Hannay'em, która pokazuje przemiany rynku publikacji naukowych.Additional information