Otwarta nauka i budowa repozytoriów instytucjonalnych — seminarium CPI

17 września Centrum Promocji Informatyki organizuje XIII seminarium w cyklu Badania naukowe – tym razem poświęcone otwartej nauce i tworzeniu repozytoriów instytucjonalnych. Celem seminarium jest pokazanie, w jaki sposób repozytoria mogą przyczynić się do wzmocnienia rozpoznawalności jednostek naukowych. Będzie ono miało profil praktyczny i pozwoli uczestnikom zrozumieć kluczowe zagadnienia związane z repozytoriami.
Wśród prelegentów m.in. dr Krzysztof Siewicz z Centrum Otwartej Nauki – patrona medialnego seminarium.

Więcej informacji na stronie CPI.

     

 

Warsztaty European Research Council – zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

W dniach 18–19 września European Research Council organizuje w Brukseli dwudniowe warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z przechowywaniem danych badawczych, zarządzaniem nimi oraz ich udostępnianiem. Do udziału zaproszeni są nie tylko grantobiorcy ERC, ale także inni badacze, jak również reprezentanci uczelni oraz instytucji finansujących badania naukowe, wydawcy oraz osoby odpowiedzialne za opracowanie polityk w tym zakresie.

Problematyka danych badawczych zostanie omówiona m.in. w odniesieniu do wybranych obszarów wiedzy, jak nauki ścisłe, przyrodnicze czy humanistyczne.

Więcej informacji na witrynie ERC. Szczegółowy program dostępny jest tutaj.

 

 

6. edycja Conference on Open Access Scholarly Publishing

W dniach 17–19 września 2014 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu odbędzie się szósta edycja konferencji COASP (Conference on Open Access Scholarly Publishing) poświęconej publikacjom naukowym wydawanym w modelu otwartym. Organizatorem jest międzynarodowe stowarzyszenie OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) skupiające wydawców naukowych publikujących w otwartym dostępie. Więcej szczegółów niebawem na stronie organizatorów.

 

9. edycja International Conference on Open Repositories

W dniach 9–13 czerwca w Helsinkach odbędzie się 9. edycja International Conference on Open Repositories.

Przewodni temat tegorocznego spotkania brzmi "Towards the Repository Ecosystems".

Głównym prelegentem na konferencji będzie dr Erin McKieran – neurobiolog z National Institute of Public Health w Meksyku, a zarazem orędowniczka otwartego dostępu i otwartej nauki.

Pełny program konferencji dostępny jest tutaj. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

 

 

         

 

 

Additional information