"Otwarty dostęp" Petera Subera w polskiej wersji językowej

Ukazało się polskie tłumaczenie "Otwartego dostępu" Petera Subera – angielskiego filozofa i eksperta w zakresie otwartości w nauce. Prezentowana praca stanowi zwięzłe i przejrzyste omówienie naczelnych kwestii związanych z otwartym dostępem do treści naukowych. Doskonale służy jako wprowadzenie do otwartości i dostarcza wielu argumentów na rzecz tej idei.

Książka, opublikowana w serii "Biblioteka CeON", została przełożona przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW. Jest dostępna na licencji CC-BY-NC w trzech różnych formatach.

"Otwarty dostęp" Petera Subera na Open Access Week 2014

W dniach 20–26 października po raz ósmy odbędzie się ogólnoświatowy Open Access Week – inicjatywa mająca na celu promowanie otwartego dostępu do treści naukowych. Temat tegorocznej edycji to "Generation Open" – pomysłodawcy chcą tym razem zwrócić uwagę na rolę studentów oraz badaczy młodego pokolenia w promowaniu otwartości w nauce.

Z okazji tegorocznej edycji Open Access Week Centrum Otwartej Nauki oddaje w ręce polskiego czytelnika tłumaczenie "Otwartego dostępu" Petera Subera – angielskiego filozofa i eksperta w zakresie otwartości w nauce.

Open Access Week 2014 "Generation Open"

W dniach 20–26 października po raz ósmy odbędzie się ogólnoświatowy Open Access Week – inicjatywa mająca na celu promowanie otwartego dostępu do treści naukowych.

Temat tegorocznej edycji to "Generation Open" – pomysłodawcy chcą tym razem zwrócić uwagę na rolę studentów oraz badaczy młodego pokolenia w promowaniu otwartości w nauce.

Więcej informacji na temat organizowanych wydarzeń można znaleźć na oficjalnej stronie OAW.

Koordynatorem OAW 2014 w PolsceKoalicja Otwartej Edukacji oraz Stowarzyszenie EBIB, do których można zgłaszać podejmowane z tej okazji incjatywy (patrz tutaj).

 

Otwarta nauka i budowa repozytoriów instytucjonalnych — seminarium CPI

17 września Centrum Promocji Informatyki organizuje XIII seminarium w cyklu Badania naukowe – tym razem poświęcone otwartej nauce i tworzeniu repozytoriów instytucjonalnych. Celem seminarium jest pokazanie, w jaki sposób repozytoria mogą przyczynić się do wzmocnienia rozpoznawalności jednostek naukowych. Będzie ono miało profil praktyczny i pozwoli uczestnikom zrozumieć kluczowe zagadnienia związane z repozytoriami.
Wśród prelegentów m.in. dr Krzysztof Siewicz z Centrum Otwartej Nauki – patrona medialnego seminarium.

Więcej informacji na stronie CPI.

     

 

Additional information