9. spotkanie plenarne RDA

W dniach 5-7 kwietnia 2017 r. w Barcelonie odbędzie się 9. spotkanie plenarne Research Data Alliance, organizowane przez Barcelona Supercomputing Center. Temat najbliższego spotkania będzie brzmiał "Data Infrastructures for Open Science" i będzie poświęcony infrastrukturze niezbędnej, by otwarta nauka miała możliwość rozwijać się w obszarze danych badawczych.

Spotkania plenarne RDA odbywają się regularnie co pół roku w różnych miastach Europy, Ameryki i Azji. Pozwalają nie tylko zaprezentować goszczące państwo, ale są także okazją do zorganizowania szeregu warsztatów i wydarzeń towarzyszących. W przeciwieństwie do wydarzeń lokalnych lub dotyczących wyspecjalizowanych, dziedzinowych zagadnień, nad którymi pracują mniejsze grupy tematyczne, spotkania plenarne służą integracji całego środowiska osób doceniających znaczenie otwartego udostępniania danych badawczych.

 

RDA meets researchers in Poland

Research Data Alliance Europe to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy dyscyplinami, podmiotami i krajami. W centrum zainteresowania RDA leży zniesienie barier utrudniających dzielenie się danymi badawczymi oraz przyspieszony rozwój innowacji opartych na danych. Jednym z kluczowych aspektów swobodnego przepływu danych jest ich otwartość. RDA koncentruje się zarówno na rozwoju infrastruktury dla danych badawczych, jak i na działaniach prowadzonych wśród społeczności badaczy, mających na celu lepszą wymianę danych. RDA zrzesza obecnie ponad 4670 członków ze 115 krajów.

1 lutego 2017 r. w Warszawie odbędzie się po raz pierwszy w Polsce otwarte seminarium skierowane do badaczy ze wszystkich dyscyplin, firm i profesjonalistów data science, a także specjalistów zajmujących się zarządzaniem danymi i informacją naukową. Wystąpią przedstawiciele RDA Europe: Françoise Genova, pełniąca funkcję dyrektora Strasbourg Astronomical Data Centre, oraz Leif Laaksonen, dyrektor fińskiego IT Center for Science. Zaprezentują oni koncepcję i działania RDA. W dalszej części seminarium, poświęconej światowej i polskiej infrastrukturze dla danych, wystąpią przedstawiciele ICM UW, ACK Cyfronet i PCSS.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia.

 

RDA

12th International Digital Curation Conference

W dniach 20-23 lutego 2017 odbędzie się w Edynburgu konferencja 12th International Digital Curation Conference. Organizatorem konferencji jest Digital Curation Centre, brytyjskie centrum kompetencji w zarządzaniu informacją cyfrową. Każda edycja konferencji jest znaczącym wydarzeniem i forum wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi "Upstream, Downstream: embedding digital curation workflows for data science, scholarship and society", a tematyka wystąpień będzie obejmować między innymi publikowanie danych, wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie danych, zarządzanie danymi wrażliwymi, powtarzalność danych badawczych, edukację i rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem danymi badawczymi oraz sposoby ujednolicania polityk zarządzania danymi w różnych krajach i instytucjach.

Konferencji będzie towarzyszyć dziewięć różnych, na ogół trwających pół dnia, warsztatów,  przybliżających w praktycznej formie zagadnienia związane z przechowywaniem danych badawczych i opieką nad nimi (curation). Warsztat nr 6 poświęcony będzie projektowi OpenAIRE2020 (OpenAIRE services and tools for Open Research Data in H2020).

Rejestracja uczestników konferencji jest w toku.

 

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, OpenAIRE2020

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych staje się coraz istotniejszym elementem przemian systemu uprawiania nauki na całym świecie. Coraz więcej krajów na świecie wymaga, by wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych były udostępniane w sposób otwarty. Także Komisja Europejska wprowadziła już otwarty dostęp do publikacji naukowych jako obowiązkowy element programu Horyzont 2020; stopniowo wprowadzany jest również otwarty dostęp do danych badawczych. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustalenia własnych, krajowych strategii otwierania nauki. W Polsce pierwszym krokiem na drodze do stworzenia takiej strategii jest dokument MNiSW z 2015 roku „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Celem warsztatów, które odbędą się 16 listopada 2016 r. w Warszawie, jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

W pierwszej części wystąpią: Marek Niezgódka (ICM UW), Ron Dekker (NWO oraz EC Open Science Policy Platform) i Mateusz Gaczyński (MNiSW). Druga część będzie miała charakter dyskusji z udziałem publiczności i reprezentantów instytucji naukowych. Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem.

OpenAIRE logo image

Additional information