Libraries Opening Paths to Knowledge

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2016 r. odbędzie się w Helsinkach konferencja Stowarzyszenia Europejskich Bibliotek Naukowych LIBER. Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się pod hasłem "Libraries Opening Paths to Knowledge" i w dużej mierze poświęcona będzie kwestiom otwartej nauki, a także tematom przynajmniej częściowo z otwartością związanymi: maszynową analizą tekstu i danych (text and data mining, TDM) oraz humanistyką cyfrową.

Swoją obecność wyraźnie zaznaczy projekt FOSTER. Pierwszego dnia reprezentanci projektu poprowadzą warsztat "Open Science at the Core of Libraries", a ostatniego dnia przedstawione zostanie podsumowanie dwóch lat doświadczeń związanych ze szkoleniami.

Dużo uwagi zostanie poświęconej danym badawczym i zarządzaniu nimi (research data management, RDM). To ważny aspekt otwartej nauki. Na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, że danymi badawczymi zajmują się także bibliotekarze. Dane badawcze są centralnym problemem nie tylko otwartej nauki, ale również TDM i cyfrowej humanistyki.

 

 

Finansowanie pograntowych publikacji z FP7

W maju br. rozpoczęto pilotaż dotyczący pograntowych publikacji powstałych w projektach badawczych finansowanych w 7. Programie Ramowym (FP7 Post-grant Gold Open Access Pilot). Pilotaż, uruchomiony przez Komisję Europejską, pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do opublikowania artykułu, rozdziału książki lub monografii naukowej w otwartym dostępie, o ile dany materiał pochodzi z projektów już zakończonych, których budżety zostały zamknięte, i w związku z tym nie ma możliwości pokrycia opłat za publikację ze środków samego projektu. Pilotaż jest realizowany w ramach OpenAIRE 2020 i dotyczy przede wszystkim publikacji powstałych w badaniach sfinansowanych z 7 Programu Ramowego, choć uwzględniane są także projekty dotowane przez ERC oraz granty "Maria Skłodowska-Curie".

Zasady uczestnictwa w pilotażu:

  • Do udziału zgłaszać się mogą projekty, które dobiegły końca nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r.
  • Każdy, kto spełnia wszystkie warunki wstępne, automatycznie uzyskuje dofinansowanie, aż do wyczerpania środków (nie ma żadnej oceny / selekcji publikacji).
  • Jeden projekt może otrzymać środki na publikację co najwyżej 3 prac naukowych (artykułów naukowych, w tym także software papers i data papers, rozdziałów książkowych, monografii naukowych).
  • Limity finansowe: maksymalnie 2000 EUR w przypadku artykułu lub rozdziału i 6000 EUR w przypadku monografii (są to kwoty ostateczne – wszelkie dodatkowe koszty, jak ewentualny VAT, opłaty za kolorowe ilustracje itp. muszą zostać do nich wliczone).

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi

Platforma Otwartej Nauki zaprasza doktorantów i naukowców na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), które odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca 2015 r., w godzinach 10:30–16:00 w Warszawie (ICM UW, ul. Prosta 69, V p.). Poprowadzi je Kevin Ashley, dyrektor Digital Curation Centre – brytyjskiego centrum kompetencji w zarządzaniu informacją naukową.

W trakcie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:

  • korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi;
  • przygotowanie planu zarządzania danymi (Data Management Plan; DMP);
  • kwestie prawne związane z danymi badawczymi i ich licencjonowaniem;
  • metody wyboru i przygotowania danych do udostępnienia;
  • wymagania instytucji finansujących badania, w tym Pilotaż Otwartych Danych Badawczych w programie Horyzont 2020.

Konferencja „A New Start for Europe: Opening Up to An Era of Innovation”

W dniach 22–23 czerwca Komisja Europejska organizuje w Brukseli konferencję "A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation", która będzie m.in. okazją do podsumowania przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji 'Science 2.0: Science in Transition'. Ponadto podczas konferencji zostaną również poruszone takie kwestie, jak plan działań European Research Area, otwieranie rynku pracy dla badaczy, tworzenie ekosystemu innowacji oraz rynki przyszłości.

Wśród prelegentów znajdzie się m.in. Natalia Manola z OpenAIRE, z którą rozmowę zamieściliśmy niedawno w sekcji Nauka – Otwartość – Świat.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Additional information